Menu

.      

Kohalikud omavalitsused saavad toetust kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks!

  • Kirjutas BNS

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas toetuse kohalikele omavalitsustele, et toetada kliima- ja energiaeesmärkide saavutamist ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas toetuse kohalikele omavalitsustele, et toetada kliima- ja energiaeesmärkide saavutamist ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Toetust saab kohalike energia- ja kliimakavade koostamiseks, kliimamuutustega kohanemise ja elurikkuse suurendamise tegevusteks ning rohestamiskavadeks. 

„Taolised kohalikud energia- ja kliimakavad on kohalikele omavalitsustele nagu kompass rohereformi elluviimisel,” sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Tegu on olulise lähteallikaga kliima- ja energiavaldkonna suunamiseks ja planeerimiseks.” 

KIK-i kliimaeksperdi Reeli Jakobi sõnul aitab avanev toetus omavalitsustel kujundada elukeskkond kliimakindlamaks ja elurikkamaks. „Toetuse abil seavad omavalitsused kliima- ja energiaeesmärgid ja panevad paika konkreetse tegevusplaani kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Üle 10 000 elanikuga linnades aitab toetus suurendada looduslikku mitmekesisust ning parandada liikide ja elupaikade seisundit ehk tuua loodus tagasi linna. Lisaks toetab elurikas linn elanike füüsilist ja vaimset heaolu ning meelitab ligi ka erinevaid roheinvesteeringuid kohaliku elu arendamiseks,“ lisas Jakobi. 

Kohaliku energia- ja kliimakava koostamiseks, uuendamiseks ja kliimamuutuste alaseks teavituseks saavad toetust taotleda kõik kohalikud omavalitsused, aga ka omavalitsusliidud ja maakondlikud arendusorganisatsioonid. 

Kohaliku energia- ja kliimakava alusel planeeritud kliimamuutustega kohanemise tegevuseks, nagu rohekatuse või -seina rajamine ja kliimariskide ning soojussaare efekti leevendava looduslähedase lahenduse loomiseks saab toetust taotleda linnalise või väikelinnalise piirkonnaga kohalik omavalitsus või omavalitsusliit. 

Üle 10 000 elanikuga linnale, milleks on Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve, Viljandi, Maardu, Rakvere, Kuressaare, Sillamäe, Valga, Võru, Jõhvi ja Keila, saab rohestamiskava koostamiseks ja teavituseks toetust taotleda kohalik omavalitsus, aga ka omavalitsusliit ja maakondlik arendusorganisatsioon. 

Rohestamiskava alusel planeeritud elurikkuse suurendamise projekti elluviimiseks saab toetust taotleda üle 10 000 elanikuga linn kui omavalitsusüksus, aga ka omavalitsusliit. 

Taotlusvooru eelarve on 4,5 miljonit, millest 3,25 miljonit on ette nähtud energia- ja kliimakavade koostamiseks ja elluviimiseks ning 1,27 miljonit eurot suuremate linnade rohestamiskavade koostamiseks ja elurikkuse suurendamise projektide elluviimiseks. Mõlema meetme puhul on ühe projekti maksumus kuni 200 000 eurot. 

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu reedest kuni eelarve täitumiseni. Taotlusvooru tingimusi tutvustav infotund toimub 24. mail kell 10-12.00 veebis. Lisainfot toetuse ja infotunni kohta leiab KIK-i kodulehelt.

Eestis on energia- ja kliimakavad olemas ligi 50 kohalikul omavalitsusel. KIK on varasemalt Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toel toetanud kohalike energia- ja kliimakavade koostamist ja nende elluviimist ligi 3,3 miljoni euroga. Toetust saanud projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel.

Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest, toetuse töötas välja kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD