Menu

.      

Kagu-Eesti omavalitsused on Võrus hädas kinnipidamiskohast vabanejatega

  • Kirjutas BNS

Nöörimaa Tugikodu 13.06.2024 FOTO: Aigar Nagel

Nöörimaa Tugikodu 13.06.2024 FOTO: Aigar Nagel


Kagu-Eesti omavalitsused pöördusid kolme ministeeriumi poole, kuna ajutisest kinnipidamiskohast Võrus vabanevad inimesed tekitavad purjuspäi probleeme ja nendega tegelemine tõstab omavalitsuste kulusid.

Võrus asuvasse lühiajalisse kinnipidamiskohta viiakse Põlva maakonna, Tartu maakonna Valga maakonna ja Võru maakonna inimesed. 

„Vabanemise korral peaksid nad liikuma tagasi oma kodudesse, mis tihtipeale asuvad teistes maakondades ning äärealadel. Enamik vabanenud inimestest peaks selleks kasutama ühistransporti. Ühistranspordi kasutamisega kaasneb ridamisi probleeme. Harv bussigraafik äärealadele ja teistesse maakondadesse, inimestel pole bussipileti ostuks raha, tihtipeale on vabanenud inimesed taas alkoholijoobes ning häirivad teisi bussireisijaid nii bussis kui ka bussijaamas,” märkis Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, kes saatis Kagu-Eesti omavalitsuste nimel pöördumise siseministeeriumile, regionaalministeeriumile ja sotsiaalministeeirumile.

Põlva bussijaam peab palkama turvamehe, kes talutab alkoholijoobes ebaadekvaatsed ning teisi inimesi häirivad inimesed bussijaamast välja. Võru bussijaam on kutsunud teisi reisijaid häirivatele klientidele politsei.

Nöörimaa Tugikodu 13.06.2024 FOTO: Aigar Nagel


„Lühiajalisest kinnipidamiskohast vabanevad inimesed põhjustavad lisakoormust kõrvalasuvale Võru Nöörimaa Tugikodule, kuna nad ei soovi või ei ole neil võimalik tagasi koju liikuda ning seetõttu jäävad nad tugikodusse ööbima. See tõstab Võru linna üldkulusid ning vähendab võimalust pakkuda teenuseid linna enda elanikele,” tõdes Toots.

Ta lisas, et politseinike kulutatav aeg purjus inimeste transportimisele ühest maakonnast teise ning Lõuna-Eesti haigla kiirabile langev lisatöö seoses alkoholi liigtarbinud inimestele abi pakkumisega lühiajalises kinnipidamiskohas vähendab piirkonna inimeste turvalisust ning üldist heaolu.

„Inimestele, kes tuuakse ajutisse kinnipidamiskohta, tagatakse riigi kulul puhtad riided, uued hügieenitarbed ja tasuta transport koju. Pärast kinnipidamiskohast vabanemist tagastatakse neile nende alkohol, soodustades taas selle tarbimist ning tagatakse riigi toetused. Inimese toomine ajutisse kinnipidamiskohta ei ole seega mitte karistus, vaid pigem alkoholi tarbimist soodustav teenus, mis toetab inimestel õpitud abituse sündroomi väljakujunemist ning tõstab omakorda nii riigi- kui ka omavalitsuste töötajate koormust nende inimestega tegelemisel,” leidis Toots.

Võrumaa arenduskeskus tegi Kagu-Eesti omavalitsuste nimel ettepaneku ühiseks kohtumiseks siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja regionaalministeeriumiga, et üheskoos arutleda ning leida lahendused probleemidele.

 

20 PÄEVA ENIMLOETUD