Menu

Elering hoiatab ohtude eest elektri kõrgepingeliinide juures tegutsedes

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa Teataja

Tegevused elektri kõrgepingeliinide läheduses tuleb kooskõlastada liini omanikuga ning nõuavad inimeste elu ja tervise säästmiseks kõrgendatud tähelepanu.

Tänavu kevadel on ehitustööde ja muude välitingimustes toimuvate tegevuste hoogustumisel lühikese aja jooksul toimunud mitu vahejuhtumit, kus inimese juhitud masinate sattumine kõrgepingeliini elektrijuhtme vastu või selle ohualasse on toonud kaasa tõsised vigastused inimestele ja olulise varalise kahju.

„Kõrgepingeliini juhtmest võib saada elektrilöögi isegi siis, kui otsest kontakti juhtmega pole. Mida kõrgem on pinge juhtmes, seda suurem on ohtlik ala juhtme ümber,“ selgitas Eleringi võrguhalduse osakonna juht Mart Landsberg. „Näiteks võib 330-kilovoldise pingega õhuliini juhtme puhul ülelöök toimuda ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel isegi 2,5 meetri kauguselt“.

Ohtlikke olukordi tekitavad tavapäraselt transpordivahendid ja ehitustehnika, mille liikuvad osad, näiteks kalluri kast või kraana nool tõusevad transpordiasendiga võrreldes mitu meetrit kõrgemale. Suve lõpul satuvad elektriliinidele ohtlikult lähedale ka vilja lõikavad kombainid. Avalikult kasutatavatel teedel tuleb liiklemine kõrgemate kui 4,5 meetrit transpordivahenditega võrgu valdajaga kooskõlastada kirjalikult. Väljaspool avalikke teid, elektriliini kaitsevööndis liigeldes tuleb ohutuse tagamiseks eelnevalt konsulteerida võrguvaldajaga.

Pinge alla sattunud masina juht ei tohi mingil juhul masina kabiinist väljuda, sest nii satub ta suuremasse ohtu. Kui masinat pole võimalik liinijuhtme juurest omal jõul eemaldada, tuleb kabiinist väljumiseks oodata kõrvalist abi ja saada kinnitus, et liin on välja lülitatud. Paljudel juhtudel muutub tehnika liikumisvõimetuks, kuna ülelöögi tulemusel purunevad masina rehvid.

Landsbergi sõnul tasub Eleringiga kindlasti ühendust võtta ja konsulteerida, kui ehitustööde või muude elektriliini lähedal toimuvate tegevuste puhul tekib küsimus, kas need võivad kätkeda ohtu inimeste tervisele ning vajavad kirjalikku kooskõlastamist või lihtsamatel juhtudel juhendamist Eleringi töötaja poolt. Ühendust saab võtta Eleringi üldkontaktidel või piirkondlike käidukorraldajatega, kelle kontaktid leiab Eleringi kodulehelt.

Eelmisel nädalal süttis Ida-Virumaal põlema kõrgepingeliini juhtmest elektrilöögi saanud kõrge antenniga kaitseväe maastur. Kolmapäeval juhtus samalaadne õnnetus Tartu linnas, kus põhjustas lühise ja liini väljalülitumise tõstetud kastiga kallur. Pärnu lähistel avastas Eleringi elektriliinide käidukorraldaja hiljuti ilma Eleringi kooskõlastuseta toimunud veetrassi ehitustööd, kus otse liinijuhtmete all toimunud kaevetööd seadsid ohtu nii elektriliini kui ka trassi rajanud töölised ja kasutatud tehnika. 

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD