Menu

Riik sätestab uuel aastal õpetaja töötasu alammääraks 1315 eurot kuus

  • Kirjutas BNS

Valitsus kehtestab järgmise aasta 1. jaanuarist põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalgaks ehk töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 1315 eurot kuus, mis on senisega võrreldes 65 euro võrra enam. 

Praegu on õpetaja miinimumpalk 1250 eurot kuus, kuid valitsuse tegevusprogramm seab eesmärgiks õpetajate palgatõusu jätkamise ja õpetajate töö väärtustamise.

Üldhariduskoolide pidamiseks antava riigieelarvelise sihtotstarbelise toetusega antakse linnadele ja valdadele ning eraüldhariduskoolide pidajatele iga arvestusliku ametikoha kohta õpetajate tööjõukuludeks toetus, mis on 17,1 protsenti kõrgem õpetaja töötasu alammäärast. Selleks on 2020. aasta riigieelarves vahendid planeeritud ja arvestuslikult kasvab õpetajate keskmine brutokuupalk seniselt 1500 eurolt 1540 euroni.

Õpetaja tegeliku palga lepivad kokku koolipidajad ja koolijuhid. Munitsipaalüldhariduskooli õpetaja keskmine palk on 1519 eurot. Õpetajate keskmine palk on kõigis maakondades Eesti keskmisest palgast kõrgem.

Eestis on 535 üldhariduskooli ja 2019. aasta 10. novembri seisuga on üldhariduskoolide õpetajate ametikohti 13 306.

Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD