Menu

.      

JUHTKIRI Kes saab, kes võtab, kes vastutab

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Kes saab, kes võtab, kes vastutab

Nädalavahetusel teatasid Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond, et on kõige tähtsamas kokku leppinud. Esialgu tundus, et kõige tähtsam on vastus küsimustele, kuidas Eesti edasi läheb ning mida on vaja teha, et talv üle elada. Esmaspäeva hommikuks näis, et prioriteet on juba muutunud. Pressiteated kõnelesid nüüd võrdsusest ja koostööst. Võrdsus väljenduvat selles, et igale koalitsioonipartnerile jagub viis ministriportfelli. Selleks ajaks, kui leht lugejani jõuab, peaks vähemalt osad nimedki juba teada olema. Senikaua võib süveneda erakondade pressiteadetesse. Põnevuse mõttes jäägu saladuseks, milline erakond mingi tähe taga seisab.

Erakond A võtab omale viis ministrikohta. Erakond B saab viis portfelli. Erakond C võtab valitsuses enda kanda viis ministrikohta.

Erakond A tõdeb, kui tähtis on see, et kolm koalitsioonipartnerit oleks saadud positsioonidega rahul. Erakond B meelest näitab portfellide jaotus head tasakaalu, mis aitab koalitsiooni ambitsioonikad eesmärgid ellu viia. Erakond C nimetab portfellide jaotust mõistlikuks ning oma erakonna eesmärkidega kokkukõlavaks.

Aga milleks see kõik? Kuidas sõnastavad erakonnad oma eesmärgid?

Erakond A loodab, et niiviisi jagatud ministrikohad aitavad Eestil keerulisest julgeolekuolukorrast välja tulla ja kokkulepitu ellu viia. Erakond B on konkreetsem, öeldes kindlas kõneviisis, et loodav valitsus viib ellu elektriturureformi, võtab vastu perehüvitiste seaduse muudatused, alustab üleminekut eestikeelsele haridusele ning astub samme Eesti julgeoleku tugevdamiseks. Erakond C defineerib oma sihid kõrgemalt: see on tugev Eesti – riik, mis suudab seista iseenda ning oma inimeste toimetuleku ja väärikuse eest, ning märgib, et nende prioriteet on inimeste kindlustunne.

Värsked koalitsioonipartnerid jagasid ka riigikogu komisjonides puid ja maid. A nimetab kindlaksmääratud komisjonide esimehe kandidaadid, B teatab, et teiste komisjonide esimeeste kohad lähevad neile ning C ütleb, et vastutab teatud komisjonide esimeeste ametikohtade täitmise eest.

Üldiselt kõlab see trio üsna üksmeelselt, vähemalt esialgsetes pressiteadetes. Nagu polekski omavahel kuu aega kembeldud. Küll aga jääb erakondadest väga erinev mulje. Sõnavalik peegeldab sageli sisemisi väärtusi ja tõeskpidamisi. Isegi siis, kui kirjutaja või kõneleja seda ise tähelegi ei pane. Olgu siis lugeja ja kuulaja tark ning tehku oma valikud ise, kui aeg kätte jõuab.

ARVAMUS