Menu

.      

Võru LV istung

 Foto: AIGAR NAGEL

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Kivi tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa) ja Kivi tänav T2 (sihtotstarve transpordimaa) kinnistutele, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Lydia Koidula tänav T2 (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba PVC halli püstitamisele asukohaga Pikk tn 20c.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Vabaduse tn 23 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Muudeti linnavalitsuse 2. juuli 2024 korraldust "Ürituse kooskõlastamine ja tänavate sulgemine Lastefestivaliks". Lisati Vabaduse tänava sulgemise punkt.

Lastefestivali korralduseks suletakse tänavad ja maa-alad järgmiselt:

26. juuli kella 18st kuni 28. juuli kella 17ni:

- Vabaduse tänav Jüri tänava ja Fr. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul ning Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja Vee tänava vahelisel lõigul

27. juuli kella 5st kuni 28. juuli kella 19ni:

- Vabaduse tänav Jüri tänava ja Tamula ranna vahelisel lõigul;

- Fr. R. Kreutzwaldi tänav Liiva tänava ja  Fr. R. Kreutzwaldi tänava maja number 21 (Nele kulinaaria) vahelisel lõigul;

- Liiva tänav Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul;

- Vee tänav Tartu tänava ja Liiva tänava vahelisel lõigul;

- Tartu tänav Tamula  ranna ja Vee tänava vahelisel lõigul.

26. juuli kella 20st kuni 28. juuli kella 19ni - Vee tänava parkla ja kõrval olev puhkeala

27. juuli kella 18st kuni 28. juuli kella 17ni - Vabaduse väljak

28. juuli kella 6st kuni 28. juuli kella 17ni - Kesklinna park

27. juuli kella 6st kuni 28.07. kella 17ni:

- valveta telkimisala (Elujõu skulptuuri ala);

- Tamula ranna-ala Tamula hotellist Kreutzwaldi pargini.

LOE VEEL

LOE VEEL