Menu

Erihoolekandeteenuste kättesaadavus paraneb

  • Kirjutas BNS

FOTOD: Aigar Nagel

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega vähendatakse erihoolekandeteenustele saamisega kaasnevat bürokraatiat ja võimaldatakse suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele mõõduka intellektihäirega inimestele kasutada päeva- ja nädalahoiuteenust.

„Edaspidi saavad päeva- ja nädalahoiteenust kasutada lisaks raske ja sügava intellektihäirega inimestele ka mõõduka intellektihäirega inimesed, kes vajavad väga palju järelevalvet ja tegevusjuhendaja kõrvalabi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Oleme saanud tagasisidet olukordadest, kus sellist teenust vajab ka mõni mõõduka intellektihäirega inimene. Oleme 2019. aastaks planeerinud teenusele lisaraha ja laiendame teenusele saajate ringi. Lisaks muutub 1. aprillist kehtetuks nõue esitada erihoolekandeteenusele saamiseks psühhiaatri või rehabilitatsioonimeeskonna koostatud hinnang või rehabilitatsiooniplaan. Edaspidi hakkavad kõige sellega tegelema sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad.“

„Oleme võtnud eesmärgiks arendada paindlikke teenuseid, mis võimaldavad inimesel jääda elama oma koju. Päeva- ja nädalahoiuteenuse pakkumine parandab oluliselt sihtrühma toimetulekut ja vähendab lähedaste hoolduskoormust,“ ütles minister Iva.

Eesti Psühhiaatrite Selts on ministeeriumile esitanud seisukoha, et inimese erihoolekandeteenuse vajaduse ja kestuse üle võiks otsustada sotsiaalvaldkonna spetsialist, mitte psühhiaater. „Praegu kehtib olukord, kus inimene peab toimetulekuks vajaliku abi saamiseks minema alustuseks psühhiaatri juurde. See on inimese jaoks ajakulu ja psühhiaatri jaoks lisakoormus. Selle ülesande andmine sotsiaalkindlustusametile vähendab psühhiaatrite koormust ja inimesel on võimalik kiiremini vajalikule teenusele saada,“ lisas minister.   

Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli möödunud aasta lõpu seisuga Eestis täisealisi mõõduka intellektihäirega inimesi kokku 2088. Päeva- ja nädalahoiuteenuse eelarve 2019. aastal on kokku 3 380 000 eurot.   

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD