Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linn FOTO: Aigar Nagel

Osalemine projektides

Otsustati osaleda Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusmeetme "Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm" raames projektis "Võru linnavalitsuse ametnike õppereis Rootsi ja Taani". Projekti kogumaksumus kuni 14 100 eurot, milles Võru linna osalus on kuni 5670 eurot. Projekti eesmärgiks on tutvuda parimate andmekaitse praktikatega ja innovaatiliste lahendustega.

Otsustati osaleda juhtpartnerina sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt väljakuulutatud keskkonnaprogrammis projektiga "Peredele suunatud festival "Roheline Võru" läbiviimine". Projekti kogumaksumus kuni 51 900 eurot ning omafinantseering kokku kuni 25 950 eurot.

Projekti eesmärgiks on keskkonnateadlikkuse suurendamine. Projekti raames soovitakse läbi viia teavituskampaania, mis on suunatud säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, linna looduskeskkonna ja linnaelanike vaheliste seoste, looduses toimuvate protsesside paremaks mõistmiseks ning inimese käitumise mõjust linnakeskkonda. Toimuksid loengud ja  istutuskampaania.

Linnavara võõrandamine

Otsustati korraldada elektrooniline enampakkumine bussi Iveco Daily 40C15V võõrandamiseks, alghinnaga 1300 eurot. Enampakkumine korraldatakse veebikeskkonnas osta.ee.

LOE VEEL

LOE VEEL