Menu

Võru Linnavalitsuse istung 8. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Võru Lasteaiale Päkapikk anti nõusolek heategevusürituse "Mängumaa" läbiviimiseks 22. mail 2019 kella 16–19 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval. 

Seoses heategevusürituse toimumisega keelatakse sõidukite parkimine Vabaduse tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 7–14, sõidukite liikluseks suletakse Vabaduse tänav F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 14–19.30.

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "38. Võru–Väimela maanteejooks" korraldamiseks 17. mail 2019 kella 13–19.30 (start kell 19) Võru linnas. 

Maanteejooksu stardi korraldamiseks on vajalik sulgeda Vabaduse väljak kella 7–19.30 ning Vabaduse, Vilja ja Tartu tänavad kella 18.45-st kuni jooksjate läbimiseni (orienteeruvalt kella 19.30-ni).

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 24. mail 2019 kella 09─16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 6–17.

Tänavakaubanduse korra muutmine

Muudeti tänavakaubanduse korda eesmärgiga laiendada tänavakaubanduse võimalusi kaasajastatud linna keskväljakul planeeritud müügiala loomise kaudu, määrati kauplejale esitatavad kohustused ja müügilaudade kasutamise üldpõhimõtted. Uuel müügialal on lubatud kaubelda ainult kodumaiste, s.o kohaliku ja/või eestimaise päritoluga aia- ja metsasaadustega (marjad, puu- ja köögiviljad), talukaupadega, omatehtud käsitööesemetega (sh suveniirid) ning lilledega.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitada korteriomandi aadressiga Jüri tn 30-3, Võru võõrandamise kirjaliku enampakkumise võitjaks pakkumus hinnaga 4051 eurot.        

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetatakse 2006. aastal algatatud Kanarbiku tn 5 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu koostamine.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Kivimurru tn 2 kinnistule tootmishoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba masuudihoidla-garaaži ümberehitamiseks asukohaga Pikk tn 17d.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba spordiväljaku (EOK jõulinnaku) ehitamisele asukohaga Vee tn 4b.

Toetuse andmine

Mittetulundusühingu Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing 25. aastapäeva tähistamist toetatakse summas 330 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL