Menu

Võru Linnavalitsuse istung 10. märtsil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

10.03.2021  FOTO: Aigar Nagel

2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Kinnitati Võru linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon.

Sundvalduse seadmine

Seatakse sundvaldus Luha tn 27, Koreli tn 28, Luha tn 23, Olevi tn 34, Olevi tn 34a, Jüri tn 77, Lille tn 13 ja Olevi tn 31 katastriüksustele aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku püstitamiseks.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendatakse Võru Linnavalitsuse ja OÜ Mamekor vahel 2. mail 2011 sõlmitud äriruumi üürilepingut kolme kuu võrra.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule "Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneering".

Planeeritav ala asub Võru linnas Nöörimaa asumi tootmispiirkonnas Pika tänava ääres. Planeeringuala on ümbritsetud tootmis- ja äriettevõtetest. Pikk tn 6b kinnistul asub tootmishoone, Pikk tn 6c ja 6d kinnistud on hoonestamata. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kaaluda olemasolevatele tootmiskinnistutele täiendavate ehitusõiguste määramist ja juurdepääsude lisamist.

Küsitluse leiab siit: Maakonnalehe lugejate ootused digisisule


 

LOE VEEL

LOE VEEL