Menu

Võru Linnavalitsuse istung 23. märtsil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTOD: Aigar Nagel

Klassikomplektide arvu määramine

Määrati 2022/2023. õppeaastal Võru linna munitsipaalkoolide 1. klasside klassikomplektide arvud. Võru Kreutzwaldi Koolis avatakse kolm klassi ning üks eriklass tõhustatud toe õpilastele. Võru Kesklinna Koolis avatakse kaks klassi ning üks eriklass tõhustatud toe õpilastele.    
     
Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Tiigi tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatati Vee tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks väikeelamu kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,087 ha.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega F. R. Kreutzwaldi tn 39b, Liiva tn 11, Liiva tn 11a, Liiva tn 11b, Liiva tn 12, Liiva tn 12a, Liiva tn 12b, Liiva tn 12c, Liiva tn 13, Liiva tänav T2.  

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kaubanduskeskuse päikeseelektrijaama ehitamisele asukohaga Räpina mnt 15 // 15a.

Ideekonkursi tulemuste kinnitamine

Riigihanke "Võrumaa Vabadussõja mälestusmärgi ideekonkurss" parimaks võistlustööks kinnitati „TAHE“ – Maketodrom OÜ ning paremuselt teiseks võistlustöö „MEMORIA“ – Osaühing Arhitektuuribüroo Mai Šein ja Kivi Kunst OÜ.

Konkursile laekus kaks tööd, kuid paraku konkurss oma eeldatud tulemust ei saavutanud. Žürii otsustas, et mõlemad ideekavandid pakkusid välja küll autoripoolse ja põhjendatud esteetikaga lahenduse, kuid kumbki töö ei ole kohaldatav Võru Seminari väljaku olemasolevasse ruumisituatsiooni. Žürii ettepanekul mõtestatakse ümber ideekonkursi ülesanne ja eeskiri ning seejärel lepitakse kokku kuidas edasi minnakse.

LOE VEEL