Menu

.      

Võru Linnavalitsuse Istung 9. augustil 2023: Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru Linnavalitsus on kooskõlastanud mitmeid avalikke üritusi ning teinud otsuseid linnakeskkonna arendamiseks ja paremaks korraldamiseks.

Järgnevalt toome teieni olulisemad otsused ja sündmused istungilt.

Võru Laat - Uus Algus Suviseks Tegutsemiseks

Füüsilisest isikust ettevõtjale, Sirle Sillastele, on antud nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks Võru linnas. Laat toimub 2. septembril ja 22. septembril 2023 kell 9─16 Seminari väljakul. Ürituse läbiviimiseks suletakse Seminari väljak viidatud kuupäevadel kella 6─17 vastavalt asendiplaanile.

Pannkoogipidu - Maitsvat Head Tahet

Mittetulundusühingule Võru Naisteklubile on antud nõusolek avaliku ürituse "Pannkoogipidu" läbiviimiseks 1. septembril 2023 kella 12–15 Seminari väljakul. Ürituse raames sulgetakse Seminari väljak 1. septembril 2023 kella 11–17 vastavalt asendiplaanile. Pannkoogipidu on armastatud traditsioon, kus erinevad mittetulundusühingud ja huviringid valmistavad lastele tasuta pannkooke ning pakuvad meeleolukat kultuuriprogrammi.

7. Ummamuudu Liina Üüjuusk - Sportlik Väljakutse

MTÜ-le Võrumaa Spordiliit on antud nõusolek avaliku ürituse "7. Ummamuudu liina üüjuusk" korraldamiseks 18. augustil 2023 Võru linnas. Üritus leiab aset kell 15–24 ning distantsid on avatud erinevatele osalejatele. Jooksu võistluskeskus asub Seminari väljakul ning võistlejatel on võimalus osaleda mitmel erineval distantsil. Eelregistreerimine ja juhendid leiad vorumaaspordiliit.ee veebilehelt.

Ehitus- ja Kasutuslubade Väljastamine

Lisaks ürituste kooskõlastamisele on Linnavalitsus väljastanud ehitusloa kahele olulisele projektile. Ehitusluba on saanud lasteaed Sõleke ümberehitamiseks asukohaga Olevi tn 29 ning lasteaed Päkapikk ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tn 15a. Mõlemal juhul paigaldatakse katusele päikesepark, panustades seeläbi jätkusuutlikku energialahendusse.

Samuti on väljastatud kasutuslubasid elamu laiendamiseks asukohaga Laane tn 20 ja elamu-kõrvalhoone laiendamiseks asukohaga Raudtee tn 27.

Linnaarengu Planeerimine

Võru Linnavalitsus on teinud olulise otsuse linnaarengu suunas. Otsustati algatada Võru linnas Kivi tn 20a, 20, 22 ja osaliselt Kivi tn 26 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeering hõlmab maa-ala suurusega umbes 4,07 ha ning sellega kaalutakse olemasolevate tootmiskinnistute jagamist ning ehitusõiguste, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahenduse määramist.

Elektrienergia Ost - Keskkonnasäästlik Valik

Riigihanke tulemusena on valitud elektrienergia ostuks Eesti Energia AS, kelle pakkumus on 100,65 €/MWh. See samm toetab linna keskkonnasäästlikke eesmärke ning panustab säästlikule energiakasutusele.

Võru Linnavalitsus jätkab otsustavaid samme linna arendamisel, sündmuste korraldamisel ja keskkonnasäästlikkuse suunas. Koostöös kogukonnaga loodetakse luua parem elukeskkond ja mitmekülgne linnaelu.