Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 24. jaanuaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Vastlalaat " korraldamiseks Võru linnas 23. veebruaril 2024 kella 9–16 linna keskväljakul (Seminari väljak).

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu Võru linnas Kivi tn 20a, 20, 22 ja osaliselt Kivi tn 26 kinnistute detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

Planeeringuala suurusega 42 702 m²  asub Liitva asumipiirkonnas Võrukivi tehnopargis. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi tootmis-, tööstus-, äri- ja laohoonete ehitamiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba laohoone püstitamiseks asukohaga Vilja tn 14h.

LOE VEEL

LOE VEEL