Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 6. märtsil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Vilja tn 10 kinnistule lasteaia hoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba büroo-töökoja ümberehitamiseks asukohaga Räpina mnt 22b.

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Humala tn 13.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba Rannabangalo liitumistorustike püstitamisele asukohtadega Tamula supelrand, Tartu tn 51, Tartu tn 53, Tartu tn 55, Tartu tn 57, Tartu tn 59, Tartu tänav T3.  

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Võru linnas Kivi tn 20a, 20, 22 ja osaliselt Kivi tn 26 kinnistute detailplaneering.

Planeeringuala on suurusega 42 702 m² ja asub Liitva asumipiirkonnas Võrukivi tehnopargis. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi tootmis-, tööstus-, äri- ja laohoonete ehitamiseks.

LOE VEEL

LOE VEEL