Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 20. märtsil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Võru linnas Jüri tn 78 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kavandada kinnistule ühekorruseline kauplusehoone. Planeeritav ala suurusega umbes 0,10 ha asub Võru linna kesklinna asumis Jüri ja Niidu tänava ääres.

Planeeringu ülesandeks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguste määramine kaubandus ja teenindushoonele ning krundipiiride täpsustamine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused.

Enampakkumise korraldamine korteriomandite võõrandamiseks

Korraldatakse korteriomandi Pikk tn 10-20 (eluruum üldpinnaga 32,2 m²) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine, alghind 25 000 eurot.

Korralda korteriomandi Pikk tn 10-21 (eluruum üldpinnaga 32,6 m²) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine, alghind 25 000 eurot.

Korteriomandite enampakkumine korraldatakse veebikeskkonnas osta.ee.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba administratiivhoone ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 12; sademevee kanalisatsioonitorustiku püstitamiseks asukohtadega Jüri tn 12, Jüri tänav, Katariina allee T1, L. Koidula tn 7, Lydia Koidula tänav T2;  veetorustiku püstitamiseks asukohtadega Jüri tn 12, Katariina allee T1; kanalisatsiooni torustiku püstitamiseks asukohaga Lydia Koidula tänav T1.

Ürituste kooskõlastamine

Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomise 32. aastapäeva tähistamise raames piduliku jalutuskäigu korraldamiseks ja tehnika liikumiseks 22. märtsil 2022 kella 9–11 Võru linnas. Pataljoni jalutuskäik algab Taara linnakust kell 9 ning kulgeb marsruudil Kose tee – F.R. Kreutzwaldi tn – Jüri tn – L. Koidula tn – F.R. Kreutzwaldi tn – Kose tee.

Local OÜ-le anti nõusolek mängufilmi "Meie Erika" filmivõtete korraldamiseks ja võttepaikade osaliseks sulgemiseks 31. märtsil 2024 kella 6–13 Võru linnakalmistul ja kella 8–22 Männiku tänaval.

Klassikomplektide arvu määramine

Võru linna munitsipaalkoolide 1. klasside klassikomplektide arvudeks määrati  2024/2025. õppeaastal:

Võru Kreutzwaldi Kool 3;

Võru Kreutzwaldi Kool 1 eriklass hariduslike erivajadustega õpilastele;

Võru Kesklinna Kool 2;

Võru Kesklinna Kool 1 eriklass hariduslike erivajadustega õpilastele;

Võru Järve Kool 1 eriklass lihtsustatud ja hooldusõppe õpilastele.

Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2024. aasta suvel

Ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. juuli 2024 suletakse kollektiivpuhkuseks lasteaiad Punamütsike, Sõleke ja Okasroosike ning valvelasteaiaks kinnitati lasteaed Päkapikk.

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Bolt Operations OÜ-le anti nõusolek elektritõukerataste laenutamiseks ja parkimiseks ettenähtud müügikohtade paigaldamiseks Võru linnas ajavahemikul 21. märts 2024 kuni 31. detsember 2024 või kuni lume tulekuni.

Määrati parkimiskohad:

Tartu tänava otsas Tamula supelranna jalgrattahoidja kõrval;
Katariina alleel muusemi ees oleval kõnniteel;
Seminari väljakul Tartu ja Seminari tänavate nurgal oleva jalgrattahoidja kõrval;
Bussijaama jalgrataste varjualuse kõrval;
Petseri ja Kooli tänava nurgal lipuvarraste juures;
Räpina mnt 20 Nöörimaa Toidukeskuse parkla kõrval ohutussaarel;
Räpina mnt 1 ees asuva parkla äärsel kõnniteel;
Jüri ja Luha tänava ringristmiku lähedal Luha tn haljasalal;
Kose tee 2 kalmistu parklas;
Jaama ja Pikk tn nurgas asuva bussipeatuse ootepaviljoni kõrval.

Volituse andmine riigihanke korraldamiseks

Sihtasutust Võrumaa Arenduskeskus volitati korraldama hankija nimel ühishanget "Elektrilaadimistaristu ehitamine".

LOE VEEL

LOE VEEL