Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 8. mail 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katastriüksuste piiride muutmine

Nõustuti Kivi tn 20a (sihtotstarve tootmismaa), Kivi tn 20 (sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa), Kivi tn 22 (sihtotstarve ärimaa) ja Kivi tn 26 (sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa) katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Kivi tn 18a, sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Kivi tn 18b, sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Kivi tn 20, sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Kivi tn 22, sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Kivi tn 22c, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Kivi tn 20a, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Kivi tänav T5, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Kivi tänav T8, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Kivi tn 22b, sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa;
Kivi tn 26, sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa.

Aadresside määramine

Kubja põik 6a uueks aadressiks määrati Kubja põik 2 ja Kubja põik 6 uueks aadressiks Kubja põik 4.

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmineValgeke OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha (toiduhaagise ja söögikohtade) paigaldamiseks Tamula randa ajavahemikul 20. mai kuni 1. september 2024.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Luhamaa Nulga Priitahtlikud anti tasuta kasutusse tuletõrjeauto Mercedes-Benz tähtajaga kuni 30. aprill 2029.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendati Võru Linnavalitsuse ja osaühing Lintexon vahel 2017. a sõlmitud äriruumi üürilepingut tähtajaga 1. juuni  kuni 31. juuli 2024.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba tootmishoone püstitamisele asukohaga Põllu tn 17.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda siseministri 2. aprilli 2024 määruse nr 7  "Kohaliku omavalitsuse üksuse  kriisikaitselise kriisivalmiduse suurendamise toetamise tingimused ja kord" alusel välja kuulutatud taotlusvoorus projektiga "Võru linna riigikaitselise kriisivalmiduse tõstmine". Projekti abikõlblik kogumaksumus on kuni 3760 eurot. Kui projekt saab rahastuse, luuakse linnavalitsuse hoonele generaatori ühendamise valmidus.

Sobitusrühma moodustamine

Võru Lasteaias Okasroosike moodustatakse 1. augustist sobitusrühm Sipsiku rühma baasil.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek laatade korraldamiseks 24. mail 2024 kella 9–16 ja 14. juunil 2024 kella 9–16 linna keskväljakul (Seminari väljak).
Võru Kesklinna Koolile anti luba ürituse "Võru õpilaste kevadlaat"  korraldamiseks linna keskväljakul (Seminari väljak) 18. mail 2024 kella 11–13.
Mittetulundusühingule Eesti Metsaselts anti nõusolek avaliku ürituse "Eesti raiespordi meistrivõistlused 2024" korraldamiseks 18. mail 2024 kella 15–24 linna keskväljakul (Seminari väljak).

LOE VEEL