Menu

ARVAMUS Ilma naisteta on kurb maailm

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto on illustreeriv

Naistepäeva on seostatud reformidega, millega naised said juurde õigusi ja vabadusi, mida neil varem ei olnud.

Naistepäeval püütakse pöörata tavalisest rohkem tähelepanu naiste probleemidele ja muredele. Sageli korraldatakse vägivallavastaseid aktsioone ning kriisikeskuste abistamist. Naisi on alati peetud nõrgemaks pooleks ühiskonnast, kuid aina rohkem nõuavad nad endile võrdset kohtlemist ja võrdõiguslikkust. Nagu igal mündil on kaks poolt, siis siinkohal jääbki arusaamatuks, miks peaks naisi naistepäeval nii oluliselt meeles pidama, kui nad tegelikult aina enam soovivad, et neid nähtaks meestega võrdsetena. Naistepäev on alati suurejooneline ja lillekauplustele üks kõige suurema käibega päevi. Naised võiksid sellele mõelda, sest enamik tuntud tegijaid lilleäris on samuti naised. Ei tahaks ju keegi sookaaslase kõige tulusamat käibepäeva kalendrist maha võtta.

Riigipühana oli naistepäev Eestis märgitud viimati 1990. aastal. Sel päeval võisid naised puhata. Ka nüüd, aastaid hiljem ei ole paljud seda unustanud. Ei ole sugugi erandlik juhus, kui naistele võimaldatakse töölt varem kojuminek või lausa vaba päev. Ega mõte ole üldse paha, kui töö võimaldab. Samas päästaks naiste kojujäämine meessoost ametikaaslasi lillesülemite varumisest ning ette ja taha kummardamisest ja ümmardamisest.

Naistel tasuks hästi järele mõelda, enne kui soovivad saada nii-öelda meesteks. Ilusate žestide ja piduliku kohtlemise üle on ju hea meel igal naisel. Keegi ei välista seda, et naised võivad soovi korral teha meestetöid. Nii on väga hapraid naisi, kes töötavad remondilukksepana, bussijuhina, piirivalvurina või veel mõnes teises mehises ametis. Üks ei välista teist.

Inimväärset kohtlemist väärvivad aga kõik olenemata soost või päevast. Näiteks pöördus möödunud aastal seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse 92 naist, kes olid üle elanud seksuaalvägivalla. Võrreldes 2017. aastaga on pöördumiste arv kahekordistunud. Pigem võiks igasugustel tähtpäevadel mitte ülemäära üle pingutada ja võtta igat päeva kui tähtsat, et vältida olukordi, mil kellelegi on ülekohut tehtud.

ARVAMUS