Menu

ARVAMUS Rõuge NSV

  • Kirjutas Ain Pajo Rõuge vallavolikogu liige

Ain Pajo Rõuge vallavolikogu liige

Nõukogude Eestis juhiti riiki kommunistliku partei peasekretäri eestvedamisel, partei keskkomitee tarkade nõuannete järgi. Tundub, et kogu juhtimine käib meilgi samas stiilis kui punaste riigis. Kohalikud vallajuhid tegutsevad uue punase partei targal juhtimisel, otse Tallinnast peasekretärilt saabuvate käskude järgi.

Selline kohmakas juhtimine on saanud tõeliseks takistuseks Rõuge valla arengule. Üle aasta tegutsenud vallavalitsus ei ole veel suutnud volikogule esitada ühtegi plaani erinevate piirkondade tegelikuks liitmiseks ühtseks vallaks, mitte ühtegi valdkondlikku tulevikuvaadet.

Valda ei saa juhtida, kui vallarahvaga teemasid ei arutata. Vallavalitsuselt volikogule arutamiseks esitatud eelnõud hoitakse saladuses mitte ainult vallarahva eest, vaid ka volikogu liikmete eest, nii kaua, kui seaduse järgi võimalik. Volikogu komisjonides arutatu jääb üldjuhul saladuseks, sest koosolekute protokollid avalikustatakse alles pärast volikogu istungit ehk siis, kui otsused juba tehtud. Meie vald on väike ja kui vallavalitsus ei suuda isegi seda väikest kogukonda kaasata valla tuleviku otsustamisse ja igapäevase elu juhtimisse, peaks ta minu arvates tagasi astuma.

Nõukogude riigis oli koolijuhtide ja õpetajate meelsuse kontrolli all hoidmine väga tähtis. Nii ka Rõuge vallas. Vallavanema sõda sellel rindel algas Varstu kooli direktori vallandamisega. Töövaidluskomisjoni otsuse järgi ei tegutsenud vallavalitsus õigesti, nüüd kulutab vald maksumaksja raha kohtupingi nühkimiseks. Järgmisena jäid jalgu erakoolid. On rohkem kui kummaline vallavõimu arvamus, et meie valla territooriumil tegutsevates erakoolides õppivatele lastele lisatoetust ei maksta, küll aga neile lastele, kes mujal erakoolides õpivad. Peale selle ei suudeta kaks kuud riigile öelda, et Krabi kooli õpilaskodu on koolile vajalik. Siinkohal on paras koht meenutada viie valla ühinemislepingut, milles otsustati vallas juba tegutsevaid erakoole toetada, säilitada olemasolev koolivõrk. Kolmandaks on tule alla sattunud Mõniste kooli direktor, kes julges pöörduda kirjaga vallavolikogu liikmete poole. Selline valla allasutuse juhi survestamine on isegi sügaval Brežnevi ajal elanud inimesele täiesti vastuvõetamatu.

Riigikogu valimised on möödas. Kas Rõuge valla koolide tulevik tuleb arutlusele nüüd või ootame ka europarlamendi valimised ära? Meil pole vaja vallavalitsust, kes nääkleb koolijuhtidega, vaid vallavalitsust, kes seisab selle eest, et lapsed parimal viisil parima hariduse saaks.

Kolmas ning ehk võib-olla isegi kõige tähtsam on hoida rahvale levitatav info kontrolli all.

Meie vallas ilmub uus ajaleht. Me saame sealt lugeda seda, kes kuskil laulis ja tantsis ning vanu uudiseid ehk vallavolikogu otsuseid, mitte informatsiooni, mida volikogu kavatseb otsustama hakata. See tähendab, et vallakodanik, ära proovigi sõna sekka öelda, meie juba teame, mis sinule kõige parem on. Loomulikult ei ole vallavalitsus ka tsensuuri unustanud. Need artiklid, mis on volikogu opositsiooniliikmetelt lehe toimetajatele ettenähtud ajaks saadetud, on loomulikult üpriski kummaliste põhjendustega prügikasti lennanud.

Head volikogu võimuliidu liikmed! On aeg teha oluline pööre valla juhtimises. Istume väljaspool volikogu aega maha ja arutame, kuidas edasi minna. Meie, volikogu opositsiooni liikmed, oleme valmis päriselt valla juhtimisega tegelema.

Seotud lood. NB! Loetelus puuduvad sisselogimist vajavad artiklid

ARVAMUS