Menu

Töötuna on arvel 4494 Ukraina põgenikku

  • Kirjutas BNS

Töötuna on arvel 4494 Ukraina põgenikkuFOTO: Pixabay

15. mai seisuga on Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest end Eesti Töötukassas töötuna arvele võtnud 4494 inimest, nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 9,7 protsenti.

Möödunud nädala jooksul, 9. maist kuni 15. maini, võttis end töötukassas arvele 497 Ukraina põgenikku, selgub töötukassa statistikast.

Töötukassa abiga on Ukraina põgenikest 51,7 protsenti otsimas tööd Harjumaal. Järgnevad 10,6 protsendiga Ida-Virumaa, 8,6 protsendiga Tartumaa ning 5,4 protsendiga Pärnumaa.

End töötuna arvele võtnud rahvusvahelise kaitse saajatest 89,1 protsenti on naised. Vanusegrupiti on registreeritud töötutest 9,5 protsenti 16–24-aastased, 75,8 protsenti 25–54-aastased ning 14,7 protsenti enam kui 55-aastased.

Kõrgharidus on 62,8 protsendil end töötuna arvele võtnud Ukraina põgenikest ja kutseharidus on 10,5 protsendil. Erialase hariduseta on 14,9 protsenti registreeritutest ja 11,7 protsendil on haridustase täpsustamata. 

Viimase ametiala järgi on registreeritute seas enim, 20,5 protsenti, teenindus- ja müügitöötajad. 20 protsenti on aga tippspetsialistid ning 13,7 protsenti tehnikud ja keskastme spetsialistid. 13,8 protsendil eelnev töökogemus puudub. 

Eelmisel nädalal registreeritud uutest töötutest on töötutoetuse saajaid 239 ehk 48,1 protsenti. Kokku saab toetust või hüvitist 74,5 protsenti registreeritutest.

Eelmisel nädalal lõpetati 112 inimese puhul töötuna arvelolek, sest nad leidsid endale töökoha. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 1614 inimese puhul. 

Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajad saavad end töötuna registreerida alates selle aasta 10. märtsist.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD