Menu

.      

Õpetaja palga alammääraks võib saada 1749 eurot

  • Kirjutas BNS

Õpetaja palga alammääraks võib saada 1749 eurot

Valitsus kehtestab uue aasta algusest põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel praeguse 1412 euro asemel 1749 eurot kuus. 

Eelnõu järgi tuleb täiskohaga töötavale üldhariduskooli õpetajale tagada 2023. aasta 1. jaanuarist tööandja poolt töötasu vähemalt määruses sätestatud õpetaja töötasu alammääras. Järgmise aasta riigieelarvesse planeeritud raha võimaldab  üldhariduskoolide pidajatel maksta täistööajaga töötavale õpetajale brutokuupalgaks keskmiselt 2048 eurot.

Eestis on 521 üldhariduskooli ja 2022. aasta oktoobri seisuga on üldhariduskoolide õpetajate ametikohti 14 108.

Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

20 PÄEVA ENIMLOETUD