Menu

.      

Meiela korraldas talgud aastaid seisnud vundamendi juures

Meiela keskuse tulevased võimalikud elanikud Mati Liiv (vasakul) ja Piret Lillemets (paremal) laupäeval Nõnova külas toimunud talgutel. Nende keskel seisab Meiela üks eestvedajaid Tatjana Panitškina. Pildil vasakul on näha osa kümmekond aastat tagasi USA abiga rajatud vundamendist, mis praegu seisab kasutuseta ja laguneb. Foto: Võrumaa Teataja

TALGUD • Võrumaa intellektipuudega laste vanemad korraldasid laupäeval talgud Lasva vallas Nõnova külas asuval 49 hektari suurusel kinnistul, kuhu pidi aastaid tagasi tulema kodu erivajadustega lastele, ent kus praegu seisab miljoni krooni eest rajatud lagunev vundament.


Nagu rääkis intellektipuudega laste vanemaid ühendava MTÜ Toetuskeskus Meiela üks eestvedajaid, ettevõtja Silja Suija, olid talgutele seekord kutsutud nii Võru maavanem kui ka Võru linnapea, kuid kumbki ei soovinud tulla. Tuntud poliitnägudest oli kohal vaid sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Anti Allas, kes lõi talgutel kaasa traktoriroolis.


Suija rääkis, et erivajadustega laste vanemad on asunud aktiivsemalt tegutsema, kuna selleks seatud isikud pole lubadusi täitnud ja asjad ei liigu. Võru Järve kooli kasvandikud on täiskasvanuks sirgunud ja neile on vaja pakkuda rakendust. Näiteks talu juures saaksid nad nii elada kui ka tegeleda taimede kasvatamisega. Suija väitel saaks talu juures tööd ligi 150 inimest, kellest valdav osa istub praegu lihtsalt tegevuseta kodus.

Suija ütles, et Võru linnavalitsuse sotsiaalametnike hoiak Meielasse piirdub kõrvaltvaataja rolliga, kuna Meiela asub Lasva vallas Nõnova külas. Küll aga need, kes seda vajavad, on enamjaolt Võru Järve kooli õpilased, kellede kodud on nii Võru linnas, Võru vallas kui ka maakonnas. „Selle probleemiga peaksid tegema koostööd nii linna kui ka valla ja maakonna sotstöötajad ning arendusjuhid,” rääkis Suija, „senise reformimeelse valitsuse suhtumise tulemusena istub kodudes üle Eesti oma laste hooldajana ligi 900 ema, kellel puudub igasugune võimalus naasta tööturule, seega jäävad ka maksud riigile laekumata.”

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD