Menu

FOTOD Lõuna päästekeskuse operatiivsündmused 22.-25. aprill 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTOD Lõuna päästekeskuse operatiivsündmused 22.-25. aprill 2022Nädalavahetusel patrullinud Lõuna-Eesti päästjad kontrollisid 45 lõkke ohutust. Kuue lõkke juures leiti rikkumisi – lõkkekoht oli korralikult ette valmistamata, lõkke valvajatel puudusid tulekustutusvahendid või oli lõke jäetud järelevalveta põlema. Tuleohutusnõuete rikkujatega tegelevad edasi Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid. Viljandimaal Sakala vallas põletati lõkkes kaltse ja muud prügi, mille kohta alustas väärteomenetluse keskkonnaamet.

Jõgevamaa

23. aprillil kella 11.29 ajal põletasid elanikud Põltsamaa vallas Kaavere külas korraga 10 lõkkes loodusprahti. Lõketest lendavad sädemed ohustasid kõrval asuvat metsa ja kõigi lõkete tuleohutust polnud inimesed võimelised tagama. Ümbrust ohustavad lõkked kustutati ja elanikele selgitati tuleohutusnõudeid.

Hävis kõrval hoone ja sellega koos elumaja

24. aprillil kella 3.57 ajal põles Põltsamaa vallas Pudivere külas kõrvalhoone ja sellega kokku ehitatud elumaja.

Päästjate saabudes oli kõrvalhoone osa hävinud ja elumaja lausleekides. Kustutustöid raskendasid süttinud 200liitrised tünnid, millest osades kütus. Tulekahju kustutati kell 7.23. Inimesed põlengus viga ei saanud. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Ennelõunal käisid päästjad kustutamas uuesti süttinud heina ja õhtupoole seinasoojustust.

24. aprillil kella 3.57 ajal põles Põltsamaa vallas Pudivere külas kõrvalhoone ja sellega kokku ehitatud elumaja.
24. aprillil kella 3.57 ajal põles Põltsamaa vallas Pudivere külas kõrvalhoone ja sellega kokku ehitatud elumaja.
Põlvamaa

22. aprillil kella 13.51 ajal põles Põlvas Pihlaka tänaval paarkümmend ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid.

Tartumaa

Kulupõlengud

22. aprillil kell 12.44 süttis hooletust lõkkepõletamisest Peipsiääre vallas Piibumäe külas ohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest kulupõleng, mis hakkas ohustama ümber asuvaid hooneid. Päästjad piirasid tule leviku ja kustutasid põlengu.

Kella 15.09 ajal põles Tartus Nõlvaku tänaval hektarilisel alal kulu ja metsaalune.

Kella 17.02 ajal süttis Peipsiääre vallas Selgise külas traktorist lennanud sädemest paarsada ruutmeetrit kulupõldu. Päästjad kustutasid needki põlengud.

23. aprillil kell 9.05 põles Äksi alevikus Kaare tänaval mõni ruutmeeter pinnast.

23. Kella 14.12 põles Tartus Ülikooli tänaval paarkümne ruutmeetrisel alal lehepraht.

Kella 18.06 ajal põles Räpina vallas Toolamaa külas 400 ruutmeetrit kulu. Põleng süttis lõkkest hoolimata, et peremees oli selle ümbrus oli veega korralikult üle kastnud. Sädeme viis kulusse tuuleiil. Päästjad juhivad tähelepanu, et tuulise ilmaga on lõkke süütamine keelatud. Juhtum näitab ilmekalt ka seda, kui oluline on lõket valvata ja hoida käepärast esmased kustutusvahendid, et võimalik tuleoht ümbrusele eos tõrjuda.

Kell 21.01 kustutasid päästjad Kolkja alevikus Supluskoha juures mõnesajal ruutmeetril süttinud kulu.

Muud sündmused

22. aprillil kell 21.00 teatati, et Tartus Uuel tänaval karjub 90aastane naine kodus appi, kuid ust ei ava. Päästjad sisenesid akna kaudu ja avasid ukse, et kiirabi patsiendi juurde pääseks.

23. aprillil kell 19.44 teatati, et Tartu Turu tänaval lukustas autosse jäänud koer uksed ja temaga koos jäid lõksu kaks pisipõnni. Päästjad viisid ema koju varuvõtmete järgi. Teised päästjad valvasid seni laste ohutust ja olid valmis vajadusel auto aknaid purustama. Ema pääses varuvõtmetega laste ja koera juurde ning keegi viga ei saanud.

Driftimisest süttinud auto hävis

24. aprillil kella 5.57 ajal hävis Nõos Voika tänaval tulekahjus sõiduauto BMW, mille jäänused päästjad kustutasid. Päästetöö juhi hinnangul võis tulekahju süttida lõbusõitu teinud seltskonna driftimisest, millest rehvid ülemäära kuumenesid.
FOTO: Lõuna päästekeskus

FOTO: Lõuna päästekeskus

Valgamaa

22. aprillil kella 18.06 ajal põles Valgas Linnametsa piirkonnas kahel eri alal kokku kaks hektarit metsaalust, mille Valga ja Tõrva päästjad kustutasid.

Viljandimaa

22. aprillil kella 15.03 ajal süttis Abja-Paluoja linnas Nuia teel elumaja rõdul kast prahiga, mille elanikud ise kustutasid. Tõenäoliselt süttis praht hoolimatult visatud suitsukonist.

Prügilõkke põletajad takistasid päästjaid

23. aprillil kella 13.45 ajal avastasid patrullivad päästjad Põhja-Sakala vallas Ängi külas lõkke, milles elanikud kaltse ja muud prügi põletasid. Joobetunnustega põletajad ei allunud päästjate korraldustele ning takistasid nende tööd. Põletajate taltsutamiseks kutsuti kohale politsei, mille järel päästjad said keskkonda saastava prügilõkke kustutada. Lõke pole koht, kus oma jäätmetest lahti saada ja see on seadusega keelatud. Lõkkes on lubatud põletada vaid värvimata ja keemiliselt töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. Prügipõletajatega tegeles edasi keskkonnaameti inspektor, kes alustas juhtunu asjus väärteomenetluse.
23. aprillil kella 13.45 ajal avastasid patrullivad päästjad Põhja-Sakala vallas Ängi külas lõkke, milles elanikud kaltse ja muud prügi põletasid.

Kell 21.33 käisid päästjad Viljandis Pähkli külas kustutamas järelevalveta põlevat lõket.

Viis inimest sattusid paadiga uppumisohtu

23. aprillil kella 20.30 ajal läks Viljandi vallas Alam-Pedja loodukaitseala piirkonnas Võrtsjärve Emajõe suudmest paar kilomeetrit allavoolu ümber viie reisijaga paat.  Neil meest ja üks naine pääsesid õnnekombel kaldale, kaks ühele, kaks teisele poole kallast. Enne päästjaid appi jõudnud kaatriga eraisikud transportisid märjad ja läbikülmunud kannatanud Jõesuu Turismitalu juurde, kust seltskond varem teele oli asunud. Päästjad fikseerisid kummuli läinud paadi asukoha, selle ära toomise organiseerimine jäi omaniku ülesandeks. Päästjad juhivad tähelepanu, et veeõnnetused juhtuvad ootamatult ja eluga pääsemise võib nõuetekohaselt selga kinnitatud päästevestita võimatuks osutuda. Külmas vees võib kehvema tervise ja ujumisoskusega inimene kaotada tegutsemisvõime paari minutiga.
Viis inimest sattusid paadiga uppumisohtu

Võrumaa

22. aprillil kella 15.56 ajal süttis tuleohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest Võru vallas Heeska külas hektaril metsnoorendik, kulu ja võsa, mille päästjad kustutasid.

23. aprillil kella 15.21 ajal süttis Setomaa vallas Lutepää külas tuulise ilmaga lõkke põletamisest viiehektarilisel alal kulu ja noorendik, mida päästjad üle tunni aja kustutasid. Tuulise ilmaga on lõkke süütamine keelatud!

Kell 18.06 teatati, et Setomaa vallas Kuksina külas põleb kulu. Päästjad avastasid, et kulu oli süttinud prahipõletamisest ja varem oli läheduses tiigi kallastel sihilikult kulu põletatud. Päästjad selgitasid sündmuskohal tegutsevale vanaprouale, et kulu põletamine on keelatud ja ohtlik tegevus ning lõkke põletamisel tuleb täita ohutusnõudeid. Kulu tekkimise vältimiseks on kohane hein ja muru trimmeriga ära niita.

Lõuna-Eesti pommigrupp

23. aprillil tehti kahjutuks Jõgeva maakonnast Mustvee vallast Koseveski külast leitud kaks mürsku ja Tartu maakonnas Kambja vallast Tatra külast leitud 122 mm mürsk.

24. aprillil tehti kahjutuks Võru maakonnast Rõuge vallast Hino küla järve äärest leitud käsigranaat.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD