Menu

Politsei tabas Lõuna-Eestis vargustelaine arvatavad korraldajad

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Põlva politseinikud pidasid teisipäeval operatsiooni käigus kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Lõuna-Eestis toime pandud arvukates sissemurdmistes ja vargustes. 

Vargused Lõuna-Eesti kuues maakonnas hakkasid sagenema mullu sügisel, kui politseile laekus järjepanu hulgaliselt teateid erinevate tööriistade, autovaruosade, rehvide ja kütusevargustest. „Septembrikuust sagenema hakanud rünnakute all olid üle kogu Lõuna-Eesti paiknenud autoremonditöökojad ja -lammutused,“ selgitas Kagu jaoskonna juhtivuurija Signe Saarepuu.

Ta lisas, et kuriteoteadete laekudes asusid politseiuurijad kurjategijaid välja selgitama ning suuresti ilmnes igal sündmuspaigal, et kurjategijate käekiri on kõikjal üsna sarnane. 

Juhtivuurija selgitas, et enamasti oli erinevatesse hoonetesse sisenetud kas ukse, akna või suisa seinte lõhkumise teel ning valdavalt viidi neist paigust kaasa erinevaid tööriistu, autode varuosi, diiselkütust aga ka näiteks üks keevitusaparaat ning rehve. „Nende varguste asjaolusid selgitades ning järjepideva politseitöö käigus jõudsime üsna pea tõdemusini, et üle kogu prefektuuri teeninduspiirkonna toime pandud sarnase käekirjaga varguste taga on ühed ja samad isikud," tõdes Saarepuu. 

Ta sõnas, et konkreetsete kahtlustatavateni jõudmisel oli suur abi rünnaku alla sattunud ettevõtete territooriumidele paigutatud turvakaameratest, mille salvestistelt uurimiseks väga olulist infot saime. „Muuhulgas oli tarviliku teadmise kogumisel abi ka kohalikust kogukonnast, kes piirkonnas kahtlaselt askeldavaid isikuid märganud olid ning oma tähelepanekuid ka meiega jagasid ning nii oluliselt uurimisele kaasa aitasid,“ kiitis Saarepuu kohalikke inimesi ning end valveseadmetega varustanud ettevõtjaid. 

„Aktiivne ja järjepidev uurimine kulmineerus 11. veebruaril, mil politseinikud pidasid varahommikul Põlvamaal kinni 34-aastase ning Tartumaal viibinud 48-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada vähemalt 15 varguse episoodis, millega põhjustasid üle Lõuna-Eesti paiknevatele kannatanutele vähemalt 15 000 euro väärtuses varalist kahju,“ loetles juhtivuurija ning lisas, et mõlemad mehed on politseile varasemast tuttavad ning erinevate kuritegude eest korduvalt ka karistatud. 

Juhtivuurija lisas, et läbiotsimiste käigus õnnestus kohe kurjategijate valdusest kätte saada mõned varastatud esemed, teiste esemete asukoht on veel selgitamisel. „Kuivõrd taoliste kurjategijate eesmärk on tavaliselt varastatu kiire edasi müümine, tasub meelde tuletada, et kui kellelegi pakutakse kas siis tänaval või mõnes müügiportaalis kahtlase päritoluga ning turuhinnast oluliselt odavamalt erinevaid esemeid müügiks, tuleks sellest tehingust resoluutselt loobuda ning info kahtlasest müügimehest politseile anda. Üheltpoolt saab nii olla abiks kurjategijate tabamisel ning teisalt ei soodustata nõudlusega kuritegevuse jätkumist,“ rõhutas Saarepuu. 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva sõnul taotles prokuratuur meeste vahistamist ja Tartu maakohtu loal võeti kuritegudes kahtlustatavad kaheks kuuks vahi alla. „Kuivõrd mõlemad mehed on eelnevalt kriminaalkorras karistatud, varasemad karistused ei ole neid suunanud õiguskuulekale käitumisele ja võttes arvesse neile etteheidetavate kuritegude rohkust ning raskust, tuleb neil järgnevad kuud veeta kinnipidamisasutuses,“ sõnas Liiva. 

Korduvalt toime pandud varguste eest saab karistada kuni viieaastase vangistusega ning lõpliku otsuse karistuste kohta teeb kohus. „Kuritegude toimepanijad peavad arvestama, et varem või hiljem nad tabatakse ning neil tuleb oma tegude eest vastutada,“ lisas Liiva.

PÕLVA UUDISED