Menu

Judo- ja looduslaager Sulbis tõi osalema poolsada last

  • Kirjutas Enno Raag

Judo- ja looduslaagris osalenud lapsed Sulbis koos neid juhendanud treeneritega. Foto: JUDOKLUBI REI

Eelmisel nädalal (18.–21. juulini) Võru judoklubi REI korraldatud judo- ja looduslaagris Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses osales ligi 50 last.

Neli päeva kestnud laagris toimusid judotreeningud tatamil vanas avaras renoveeritud teraviljahoidlas.

Laagrikavasse kuulusid ka silmaringi avardavad tegevused. Peale judotreeningute tutvusime Roosu taluga. Vaatlesime ja õppisime tundma teravilju ja põlluharimises kasutatavat tehnikat, nägime, kuidas töötab viljakuivati ja mis on elevaator. Nägime, kuidas elavad karjamaal lambad ja lihaveised. Roosu talu peremees Aivar Rosenberg rääkis Määritsa lahingupaigas toimunud metsavendade võitlusest. Laagri läbivaks teljeks olid seitsme võistkonna iga päev toimuvad omavahelised võistlused, mis lõppesid viktoriiniga, kus kontrolliti omandatud teadmisi, ja parimate autasustamisega.

Treeneritena olid ametis Ants Tiido, Ivar Rosenberg ja allakirjutanu. Varstu koolist oli igati abiks Jane Soe. Laager oli osalejatele tasuta. Laagri toimumist toetas haridusministeerium.