Menu

Võru Linnavalitsuse istung 9. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Võru Vesi kasuks järgmistele kinnistutele:
Räpina mnt 22g;
Räpina mnt 22j. 
Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba LNG jaama paigaldamisele asukohaga Jaama tn 24.

Teenuste hindade kehtestamine

Kehtestati ametniku poolt abielu piduliku kombetalituse läbiviimise teenuse hinnad 2019. aastaks:
Jüri tn 12, Võru linn – tasuta; 
Võru linnas (v.a Jüri tn 12) – 100 eurot; 
Võru maakonnas – 180 eurot; 
väljaspool Võru maakonda – 250 eurot.
Teenuste hinnad võrreldes 2018. aastaga ei muutunud.

LOE VEEL