Menu

Võru Linnavalitsuse istung 22. aprillil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

 Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja pargi sulgemine

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival ant nõusolek avaliku ürituse "Rahvusvahelise tantsupäeva ühistantsimine" läbiviimiseks 29. aprillil 2019 kella 18–19 Võru Kesklinna pargis. Kesklinna park suletakse kella 17–20.

Mittetulundusühingule Juba Külaselts anti nõusolek avaliku ürituse "Kevadkalake 2019" korraldamiseks 1. mail 2019 kella 8–13 (start kell 10) Roosisaare silla juures Võhandu kanali kaldal.

Kaitseväe 2. jalaväebrigaadile anti nõusolek ürituse "XX Kaitseväe meistrivõistlused triatlonis" raames stardi- ja finišiala korraldamiseks 25. juulil 2019 kella 8–17 (start kell 12) Kubija järve ääres Männiku tänavaga piirneval maaüksusel.

Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Euroopa päev / UMA MEKK kevadlaat" läbiviimiseks 8. mail 2019 kella 14–19 Võru Kesklinna pargis. Kesklinna park suletakse kella 10–20.

Osaühingule PS Music Management anti nõusolek avaliku ürituse "Suvealguspidu" korraldamiseks ning ala sulgemiseks 24.05 kella 8-st (peo algus kell 19) kuni 25.05.2019 kella 03-ni (peo lõpp kell 02) Võrus Tamula supelranna maaüksusel.

Ranitsatoetuse suuruse määramine

Ranitsatoetuse suuruseks 2019. aastaks kinnitati 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta.

Enampakkumise korraldamine vara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine  Võru linn, Jüri tn 30 korteri nr 3 (registriosa nr 2347641, üldpindalaga 32,3 m²) võõrandamiseks, alghinnaga 4000 eurot. Tagatisraha suuruseks määrati 400 eurot.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule "Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering". Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,26 ha. Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning ehitusõigused pesula laiendamiseks ja kiirsöögikoha rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetatakse 2009. aastal algatatud Vee tn 2, Vee tn 4, Vee tn 4a, Vee tn 4b, Vee tn 4c, Vee tn 6, Vee tn 6a, Vee tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetlus.

Lõpetatakse 2008. aastal algatatud Põllu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem passiivse elektroonilise sidevõrgu ehitamiseks asukohtadega Männiku tänav, Veskijärve tänav, Laane tänav, Käbi tänav, Oksa tänav, Nõmme tänav, Aasa tänav, Vindi tänav.

Toetuse andmine

Mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit koolituste korraldamist toetatakse summas 2920 eurot.

Küsitluse leiab siit: Maakonnalehe lugejate ootused digisisule


 

LOE VEEL

LOE VEEL