Menu

Võru Linnavolikogu istung 3. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Investeerimislaenu võtmine

Linnavolikogu andis loa võtta linnavalitsusel aastateks 2019–2029 laenu kuni 3 473 000 eurot järgmisteks investeeringuteks: 

sadeveesüsteemide ehitus;

tänavate rekonstrueerimine;

Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine;

esmatasandi tervisekeskuse rajamine;

Katariina kiriku sakraalhoone rekonstrueerimine;

Koreli oja roheala arendamine;

Võru Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine;

Võru Vesi AS ja Taristuhaldus OÜ osaluste suurendamine.

Taristuhaldus OÜ põhikirja muutmine

Muudeti Taristuhaldus OÜ põhikirja ning kinnitati see uues redaktsioonis. 

Muudatusega suurendati ühingu miinimum osakapitali 257 000 euroni ja maksimum osakapital 1 028 000 euroni.

Osakapitali miinimum ja maksimum määra muutmine tulenes vajadusest tagada SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt toetatud projekti "Võru linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine II etapp" omaosaluse katmine ja võimaldada teha täiendav osakapitali sissemakse.

Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kord

Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2016 määrus nr 38 "Täiskasvanule tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord" ja võeti vastu uus "Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kord".

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Moodustati Euroopa Parlamendi valimisteks neli jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed. 

Valimisjaoskond nr 1: Jaoskonnakomisjoni esimees on Kaare Lill. Jaoskonnakomisjoni liikmed on Margus Külm, Anneli Mölder, Maarja Põder, Ülle Heistonen, Ruti Loid, Monika Irves. Asendusliikmed on Külliki Mattus ja Minni Aia-Utsal.

Valimisjaoskond nr 2: Jaoskonnakomisjoni esimees on Heiki Kelp. Jaoskonnakomisjoni liikmed on Malle Haller, Marika Vaher, Kaie Kilgast, Maiu Vellak, Lembit Hõbelaid, Signe Rõõmus, Milja Heljula, Kati Taaber. Asendusliikmed on Peeter Harend ja Renate Saarts.

Valimisjaoskond nr 3: Jaoskonnakomisjoni esimees on Kaider Vardja. Jaoskonnakomisjoni liikmed on Aivar Halapuu, Inga Bitter, Maia Anderson, Maia Tapupere, Piret Viil, Maret Jürgenstein. Asendusliikmed on Maiki Joakit ja Ene Moppel.

Valimisjaoskond nr 4: Jaoskonnakomisjoni on esimees Kaie Tammik. Jaoskonnakomisjoni liikmed on Tiina Kala, Heli Pugast, Inge Viimsalu, Edda Jaagu, Anu Palover, Merilyn Veskimäe. Asendusliikmed on Leili Ivask ja Kaja Harak.

LOE VEEL