Menu

Võru Linnavalitsuse istung 12. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Võrukate JAANID" korraldamiseks ning ala sulgemiseks 23.06. kella 8-st (peo algus kell 20.30) kuni 24.06.2019 kella 03-ni (peo lõpp kell 01) Võrus Tamula supelrannas. 

Üritus on tasuta. 

Jaaniõhtu kava:

kell 20.30 mängib kapell Vannamuudu
kell 21.00 esineb tantsurühm Hopser kavaga "Pillimeeste seiklused jaanikul"
kell 21.30 mängib kapell Vannamuudu
kell 21.50 linnavalitsuse tervitused
kell 22.00 jaanitule süütamine
kell 22.15–01.00 simman ansambliga Sinu Naine

Tartu 25 enampakkumise tulemuse kinnitamine

Tunnistati nurjunuks Tartu tn 25 kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem Kivimurru tn 2 kinnistule tootmishoone püstitamiseks ning hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kalastusplatvormi ehitamisele asukohaga Juudi park.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Saunateenus Võru linnas" edukaks tunnistati Rcenter invest OÜ pakkumus kogumaksumusega 54 000 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL