Menu

Võru Linnavolikogu erakorraline istung 29. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Loa andmine kohustuste võtmiseks 

Võru linnavalitsusel lubati võtta rahalisi kohustusi Vilja tänava I etapi rekonstrueerimiseks perioodil 2019-2020 (lõigus Räpina mnt kuni Vabaduse tänav) kokku summas kuni 1 300 000,00 eurot. 

Kuna Vilja tänava I etapi rekonstrueerimine hõlmab ka taristu rekonstrueerimist, on AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus korraldanud ehitaja leidmiseks ühishanke. Ühishanke hankelepingu esemeks on ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamine koos tänava rekonstrueerimisega Vilja tänaval Võru linnas: 

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise mahuks on Vabaduse tänav kuni Räpina maantee ja harutänav (Kirsi tn); 

Tänavakatte rekonstrueerimise mahuks on Vabaduse tänav kuni Räpina maanteeni.

2019. aastal planeeritakse saada uue asfaldi alla Vilja tn lõik Räpina maanteest kuni Petseri tänava pikenduseni. 


Otsuse "Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine 
 
Otsustati muuta Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, mille tulemusena on rahandusosakonnas alates 15. septembrist  2019 0,5 uut töökohta.  
 
 1. jaanuarist 2018 oli rahandusosakonnas kokku 11 teenistuja kohta ja alates 1. jaanuarist 2019 10,5 kohta. Struktuuris taastatakse 0,5 uut töökohta, põhjuseks projektitöö mahu kasv. 
 
Eelmine Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis oli kehtestatud  Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2018 otsusega nr 25. Kokku oli siis teenistuskohti 58 (sh ametikohti 42 ning töökohti 16). Uueks teenistuskohtade arvuks saab 58,5. 
Uue 0,5  teenistuja  2019. a  töötasu finantseeritakse majanduskulude kokkuhoiu arvel. 
 
AS-i Võru Vesi poolt korraldatud riigihangete tulemuse kinnitamine 

Läbi viidud ühise riigihanke tulemina kujunesid teostatavate tööde hinnaks: 

riigihanke "Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimine koos piirkonna torustike ehitamisega I etapp" võitsid ühispakkujad OÜ Aigren ja Taristu Grupp OÜ 1 828 856,85 euroga, millest Võru linna lepingu mahuks on 921 945,10 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu); 

LINNA LEPINGULINE MAHT 1 106 334,12 eurot (sisaldab nii käibemaksu ja ettenägematute tööde reservi 5%) 

riigihanke "Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimine koos piirkonna torustike ehitamisega ehitustööde I etapp omanikujärelevalve teenus" võitsid ühispakkujad Estpil OÜ ja Lindvill OÜ 11 400,00 euroga, millest Võru linna lepingu mahuks on 3 150,00 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu). 

LINNA LEPINGULINE MAHT 3 780,0 eurot (sisaldab nii käibemaksu ja ettenägematute tööde reservi 5%)