Menu

Võru Linnavalitsuse istung 23. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Osalemine vanemlusprogrammis "Imelised aastad

Otsustati osaleda Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud tõenduspõhises vanemlusprogrammis "Imelised aastad" perioodil august kuni detsember 2020.

Projekti kogumaksumus on 8600 eurot. Tervise Arengu Instituudi poolne vanemlusprogrammi rahastamine on kuni 75% projekti kogumaksumusest.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad

Korrigeeriti ja kehtestatakse alates 1. novembrist 2019 Võru Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks Lille tänav T1 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks Petseri tänav T3 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Tulika tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Tulika tn 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Nõustuti Laane tn 20 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.  

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Tulika tn 1.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Lauluväljaku tn 3.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Lumekahuri ja rajatraktori ost".

LOE VEEL

LOE VEEL