Menu

Võru Linnavolikogu istung 11. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2020. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2020. aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2020. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused.

Eelarve maht suurenes 4 miljoni euro võrra ning peale lisaeelarve vastuvõtmist kasvas 2020. aasta eelarve maht 26,3 miljoni euroni.

Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine

Elamuehituse soodustamiseks otsustati taotleda Võru linna omandisse kaheksa riigile kuuluvat elamumaa sihtotstarbega kinnistut maksumusega 65% vara harilikust väärtusest. Kinnistud asuvad Taara tn 2; Taara tn 4,  Taara tn 6, Taara tn 8, Taara tn 10, Kalmuse tn 8a, Kalmuse tn 8b, Kalmuse tn 8c.

Elamumaad on vajalik taotleda munitsipaalomandisse, et välja töötada programm peredele soodustingimustel elukoha loomiseks.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Võru linnavalitsuse struktuuri luuakse juurde tähtajaline 0,5 koormusega energiaspetsialisti töökoht. Energiaspetsialisti tööülesandeks on +CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna analüüside ja ettepanekute tegemine arendustegevusteks.

Vabadussamba idee tutvustamine

Istungi lõpus tutvustas Elar Sarik ideed püstitada Võru linna ausammas Vabadussõjas võidelnutele.

Võimaliku asukohana näeb idee autor Võru keskväljaku, gümnaasiumi ja kiriku piirkonda.

„Ausammas võimaldaks ajaloolise näite abil tõsta tänapäeva noorte kaitsetahet ja patriotismi, laiendaks oluliselt keskväljaku funktsionaalsust, saaks turismimagnetiks ning võimaldaks kasutada oma hea asukoha tõttu rahvuslike tähtpäevade kasutamise paigana,“ kommenteeris Elar Sarik oma ideed.

Ühtlasi tutvustas idee autor võimalikku töögrupi koosseisu, kelle ülesandeks oleks ideega edasi töötada, sh ideekonkursi lähteülesanne ja rahastamise põhimõtted.

Idee võeti volikogus soojalt vastu ja sooviti, et jõutaks hea tulemuseni.

LOE VEEL

LOE VEEL