Menu

Võru Linnavalitsuse istung 29. aprillil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTOD: Aigar Nagel

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks aktsiaseltsi VÕRU VESI kasuks Ringtee 5 (pindala 158013 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Tallinna mnt 15 (pindala 569127 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 95%, veekogude maa 5%) kinnistutele. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Enampakkumise korraldamine

Otsustati viia läbi kirjalik enampakkumine Võru linn, Okka tn 1 kinnistu (registriosa nr 1228141, üldpindalaga 1458 m²) võõrandamiseks, alghinnaga 17 000 eurot.

Huvitegevuse toetuse määramine

Huvikooli õppemaksu tasumisest vabastati 28 last.

Lasteaia kohatasust vabastamine

Otsustati, et kõik Võru linna munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad vabastatakse erandkorras 2020. aasta maikuu kohatasu maksmisest.

Avalike mängu- ja spordiväljakute sulgemise pikendamine

Kuni 17. maini 2020 (kaasa arvatud) jäetakse suletuks järgnevad avalikud rajatised:

spordirajatised ja spordiväljakud, v.a Kubija rollerirada;
mängurajatised ja mänguväljakud;
rannaalad ja seal asuvad mängu- ja terviserajatised.

Sporditegevuste ka -treeningute korraldamiseks välitingimustes lubatakse alates 2. maist 2020 kasutada alljärgnevaid spordiväljakuid:

FC Helios Võru MTÜ poolt hallatav kunstmurukattega jalgpalliväljak (Kooli 7);
SA Võru Spordikeskus pool hallatav staadion (Räpina mnt 3a);
SA Võru Spordikeskus poolt hallatav Tamula tenniseväljak (Vee tn 4a);
MTÜ Võru Võrkpalliklubi poolt hallatavad võrkpalliväljakud (F. R. Kreutzwaldi tn 16);
Võru Linnavalitsuse  ja petangiklubi  SK Küti poolt hallatav staadion (Roosi tn 28).
Spordiväljakuid on lubatud kasutada haldaja loal ning juhindudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustest.

LOE VEEL

LOE VEEL