Menu

Võru linnavalitsuse istung 25. veebruaril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Keskväljak 16.01.2021 FOTO: Aigar Nagel

Osalemine projektis

Otsustati esitada projekt "PutuMutukas - õhus, vees, mullas ja murus" sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt väljakuulutatud keskkonnaprogrammi. Projekti kestvus on kuni kuus kuud, kogumaksumus kuni 5000 eurot ning omafinantseering kuni 2500 eurot.

Sundvalduse seadmine

Otsustati seada tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Jõe tn 1 kinnistule.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti Raudtee tn 23 ja Raudtee tn 23a katastriüksuste liitmisega, katastriüksuse aadressiks määrati Raudtee tn 23 ja sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Nõustuti Raudtee tn 27 ja Raudtee tn 27a katastriüksuste liitmisega, katastriüksuse aadressiks määrati Raudtee tn 27 ja sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Nõustuti Raudtee tn 17 ja Raudtee tn 17a katastriüksuste liitmisega, katastriüksuse aadressiks määrati Raudtee tn 17 ja sihtotstarbeks 100% elamumaa.


Riigihanke korraldamine
 
Otsustati korraldada riigihange "Tenniseväljakute projekteerimine ja ehitus". Hanke tulemusena rajatakse Vee tn 4a kinnistule täismõõtmetes tenniseväljakud koos piiretega ning spetsiaalse aluskattega.

Kasutusloa väljastamine
 
Väljastati kasutusluba päikeseelektrijaamale asukohtadega Ringtee 10, Ringtee 10b.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
 
Otsustati algatada avatud menetlus Madara tn 16 kinnistule abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks.

Küsitluse leiab siit: Maakonnalehe lugejate ootused digisisule


 

LOE VEEL

LOE VEEL