Menu

Võru Linnavalitsuse istung 31. märtsil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Keskkonnajaama inventar".

Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2021. aasta suvel

Ajavahemikul 1. juuli kuni 31. juuli 2021 suletakse kollektiivpuhkuseks Võru Lasteaed Okasroosike, Võru Lasteaed Päkapikk ja Võru Lasteaed Sõleke. Valvelasteaiana jääb tööle Võru Lasteaed Punamütsike.

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine

Osaühingule Taristuhaldus OÜ anti otsustuskorras kasutusse ruumid Jüri tn 54 hoone I korrusel, tähtajaga 5 aastat, üldpinnaga kokku 144,7 m², millest büroopinda 47,7 m²  üürihinnaga 1,92 €/m² ja garaaž üldpinnaga 97 m², üürihinnaga 1,15 €/m².

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Madara tn 16 kinnistule abihoone püstitamiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba silla ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tänav T1.
Väljastatakse ehitusluba kaubandushoone ümberehitamiseks asukohaga Tartu tn 29.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba külmaveetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohtadega Kesa tänav T1, Tööstuse tn 15, Veski tn 3.

LOE VEEL

LOE VEEL