Menu

Võru Linnavalitsuse istung 12. mail 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituste korraldamine ning maa-alade sulgemine

Korraldatakse avalik üritus "Võru rattapäev 2021" 28. mail 2021 kella 16–19 Võru linnas. Ürituse korraldamiseks suletakse Kesklinna park kella 14–20, keskväljak kella 15–20 ja Lembitu tänav kella 16–19.

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Kevadlaat" korraldamiseks Võru linnas 28. mail 2021 kella 9–16 Võru linna keskväljakul.

Näidisvormide kehtestamine

Kehtestati Võru linnas hooajalise kaubanduse korra rakendamiseks vajalikud näidisvormid.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Kivi tn 23 kinnistule laohoone püstitamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Kanepi tn 18.

Väljastati kasutusluba laohoone püstitamisele asukohaga Pikk tn 23.

LOE VEEL

LOE VEEL