Menu

Võru Linnavolikogu istung 12. mail 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Investeerimislaenu võtmine

Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa võtta aastateks 2021-2031 laenu kuni 4 670 000 eurot järgmisteks investeeringuteks: tänavate rekonstrueerimine, sh AS Võru Vesi ÜF projektiga seotud tänavad; loomemaja ehitus; Tartu tn 25 ja Jüri tn 11 hoonete rekonstrueerimise projekteerimine;
tervisekeskuse ehitus; spordiväljakute ja rajatiste ehitus; Kesklinna pargi valgustuse  rekonstrueerimine; sotsiaalmaja "Pargikodu" 2. korruse projekteerimine; Võru Lasteaed Punamütsike ehituse projekteerimine; Võru Lasteaed Okasroosike aia ehitus; Võru Muusikakooli fassaadi remont ja kontserdisaali lava ümberehitus; Võru Lasteaed Päkapikk inventari soetus; kaasava eelarve investeering; investeeringutoetused vastavalt kinnitatud eelarvele; AS Võru Vesi aktsiate soetamine.

Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks otsustatakse taotleda Võru linna omandisse 16 riigile kuuluvat kinnistut Võrusoo tööstusalal maksumusega 65% vara harilikust väärtusest. Taotletakse järgmisi kinnisasju: Põllu tn 16, Põllu tn 18, Põllu tn 19, Põllu tn 20, Põllu tn 21, Põllu tn 22, Põllu tn 23, Põllu tn 24, Põllu tn 25, Põllu tn 26, Põllu tn 27, Põllu tn 29, Roopa põik 12, Roopa põik 13, Põllu tn 22a, Põllu tn 24a.

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord

Kehtestati uues redaktsioonis „Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord“ ning tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. mai 2020 määrus nr 3 "Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord".

Määrust muudeti vastavalt ministri üldmääruses kehtestatud muudatustele, millest kõige olulisem on spetsialisti mõiste laiendus. Määruse § 3 lõiget 4 täiendatakse nii, et toetuse sihtrühma kuulub edaspidi ka piirkonnas tegutsev äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja.

Kuna toetuse eesmärgiks kohalike spetsialistide piirkonnas hoidmise kõrval on ka uute ja nooremate spetsialistide piirkonda meelitamine, tehti muudatus, mille kohaselt taotleja sissetuleku puhul hinnatakse tingimustele vastavust taotluse esitamise aegse, mitte taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga. See võimaldab toetust taotleda ka nendel spetsialistidel, kes on piirkonda elama ja tööle asunud hiljem kui 1. jaanuar ning kelle brutotöötasu maakonna keskmist.

Lisaks eeltoodule on määrusesse sisse viidud väiksemaid muudatusi ja redaktsioonilisi parandusi, et toetuskord muuta taotlejatele paremini loetavaks ja üheselt arusaadavaks.

Määrus jõustub 20. mai 2021.

LOE VEEL

LOE VEEL