Menu

Võru Linnavalitsuse istung 2. juunil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Tallinna mnt 42e kinnistule sõidukite teeninduse hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja kinnistu hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Kinnitati projekteerimistingimused Niine tn 1 kinnistule abihoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba LNG gaasipaigaldise püstitamiseks asukohaga Pikk tn 23.

LOE VEEL

LOE VEEL