Menu

Võru Linnavalitsuse istung 9. juunil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jaanipidu" korraldamiseks ning ala sulgemiseks 23. juunil 2021 kella 12 kuni 24. juunil kella 02ni (üritus algab kell 19.45) Võrus Tamula rannas.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 18. juunil 2021 kella 9–16 keskväljakul.

Kooskõlastati Aivo Proskini korraldatav avalik üritus "Vanakraami täika ja näitus" 19. juunil 2021 kella 6–23 Võru linnas Kose tee 9 // 9a kinnistul.  

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Jaanikuu laat" korraldamiseks Võru linnas 26. juunil 2021 kella 9–15 keskväljakul.

Kokkuleppe sõlmimine

Vilja tn 4 korteriühistuga sõlmitakse kokkulepe korvpalliplatsi olemasolu soodustamiseks tähtajaga 10 aastat. Võru linn korrastab Vilja tn 4 maaüksusel asuva korvpalliplatsi postid, lisab puuduolevad korvpallilauad ja rõngad. KÜ tagab, et korvpalliväljaku kasutamisele ei seata piiranguid ja platsi hoitakse korras ning puhtana.

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

BerryMush OÜ-le nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula suplusranda ajavahemikul 11. juuni  kuni 1. september 2021.

LOE VEEL

LOE VEEL