Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. oktoobril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Tamula rand FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele  anti nõusolek avaliku ürituse "Võru sügislaat" korraldamiseks 22. oktoobril 2021 kell 9–16 linna keskväljakul.

Mittetulundusühingule Võrumaa Talupidajate Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Uma Mekk XII Suurlaat ja Maheturg 2021" korraldamiseks 9. oktoobril 2021 kella 10–15.
Kella 6–17 suletakse liikluseks keskväljakuga piirnev lõik Jüri tänavast, lõik Katariina alleest, Seminari tänav ning Katariina kiriku esine parkla.

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse ""Vihmakuu laat" korraldamiseks 29. oktoobril 2021 kella 9–15 linna keskväljakul.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jaama tänav ja Muraka tänav T1 kinnistutele. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Riigihanke korraldamine

Otsustati korraldada riigihange "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus".

Hanke objektiks on ca 20 km Võru linna avalikult kasutatavate kõnniteede (kõnniteed, mis seni on olnud kinnistuomanike koristada) hooldus perioodil 01.12.2021 – 30.04.2022.

Apteegipinna avaliku enampakkumise korraldamine

Korraldatakse avalik suuline enampakkumine Võru linna poolt ehitatava esmatasandi tervisekeskuse apteegiruumidele üürniku leidmiseks. Apteegi üüripinna kasutustähtajaks määrati 10 aastat ning üüripinna alghinnaks 32 €/m².

Laboriruumide avaliku enampakkumise korraldamine

Korraldatakse avalik suuline enampakkumine Võru linna poolt ehitatava esmatasandi tervisekeskuse laboriruumile üürniku leidmiseks. Labori üüripinna kasutustähtajaks määrati 5+5 aastat ning üüripinna alghinnaks 10,10 €/m² kuus.

LOE VEEL

LOE VEEL