Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. oktoobril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Laste arvu kinnitamine koolieelsete lasteasutuste rühmades

Kinnitati lasteaedade laste arvud rühmades ning lubati linna koolieelsetel lasteasutustel suurendada laste arvu sõimerühmades kuni kahe lapse võrra, aiarühmades kuni nelja lapse võrra ja liitrühmades kuni kahe lapse võrra.

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine

Kinnitati koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud.

Võru Lasteaed Okasroosike: Steipo Ambo, Yanika Eiche, Aigar Kalk, Janeli Raudsik, Pirjo Künnapuu, Mari-Mann Adamson.

Võru Lasteaed Päkapikk: Hedvig Valge, Kadri Vaglakes, Rauno Reilson, Merle Kattai, Ilona Bahmatšev, Kairi Buht, Ruth Nõmmik, Katrin Kollin, Taavo Vahtra, Mirja Ots, Liivi Savi.

Võru Lasteaed Punamütsike: Merike Aasmäe, Oksana Aasa, Kristiine Saarepuu, Merit Meister, Marina Piirisild, Birgit Masing, Annekai Koger, Merlin Heletäht, Kristi Kulla, Marju Parv, Ülle Kaaver, Merike Ilves.

Võru Lasteaed Sõleke: Eege Laansoo, Marti Pungits, Kerly Ojaveer, Triin Ojasoo, Reelika Neeme, Karin Terav, Rina Peibonen, Hedi Kaupo-Vessin, Tatiana Panichkina, Age Mägi, Sirly Säre, Anneli Johanson, Juta Boitsov.

Võru linna esindajad määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS-i kasuks järgmistele kinnistutele: Pae tänav T1, Kruusa tänav T1, Silikaadi tänav T1, Eterniidi tänav T1, Savi tänav T1, Kivi tänav T1, Lubja tänav T1, Tallinna maantee T1. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Võru Täisevangeelne Hosianna Kogudus anti otsustuskorras kasutusele ruumid Tartu tn 25 hoone II korrusel, üldpinnaga kokku 123,3 m². Äriruumi üürileping sõlmitakse tähtajaga 5 aastat, üürihinnaga 2,24 €/m², perioodiks 1. jaanuar 2022 kuni 1. jaanuar 2027.

Vara tasuta kasutusse andmise lepingu pikendamine

MTÜ-ga Võru Spordiklubi Küti pikendatakse Roosi tn staadionil asuva petanki väljaku ja osa (60 m²) staadionil asuva paviljoni kasutamise lepingut.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendatakse Võru Linnavalitsuse ja osaühing Taristuhaldus vahel 1. novembril  2016 sõlmitud äriruumi üürilepingut tähtajaga kuni 31. oktoober 2022.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Tulika tn 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

LOE VEEL

LOE VEEL