Menu

Võru Linnavolikogu istung 13. oktoobril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Tamula rand FOTO: Aigar Nagel

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Otsustati omandada vara omanikult järgnevad kinnisasjad Võru linnas:

F. R. Kreutzwaldi tn 55b (pindala 85 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 2000 eurot;

Paju tn 17 (pindala  303 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 8000 eurot.

Võru linnale kuulub F. R. Kreutzwaldi tn 55 kinnistu, kus paikneb sotsiaalhoonekande teenust pakkuv Pargikodu. Seoses sotsiaaleluruumide suureneva vajadusega on linnavalitsusel plaanis Pargikodu II korruse väljaehitamine. Tuleohutusnõuete seisukohast on ülakorruse kasutusele võtmiseks  vajalik luua varuväljapääs, milleks ainuke võimalus on kasutada piirnevat kinnistut (F. R. Kreutzwaldi tn 55b).

Paju tn 17 kinnistu paikneb Pargikodu ja linnasauna vahelisel alal ning piirneb mõlemalt poolt linnale kuuluva kinnistuga. Mõlema linnale kuuluva sotsiaalobjekti vajadusi arvestades näeb linnavalitsus kinnistute omandamisega suuremaid võimalusi edaspidisteks arendusteks.

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Otsustati omandada Keskkonnaministeeriumilt kui riigivara valitsejalt järgnevad kinnisasjad Võru linnas:
Põllu tn 16 (pindala 9851 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa), maksumusega 42 000 eurot;
Põllu tn 18 (pindala 8449 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), maksumusega 29 000 eurot;
Põllu tn 19 (pindala 6920 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), maksumusega 24 000 eurot;
Põllu tn 20 (pindala 7809 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), maksumusega 27 000 eurot;
Põllu tn 21 (pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), maksumusega 20 000 eurot;
Põllu tn 22 (pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), maksumusega 31 000 eurot;
Põllu tn 23 (pindala 5822 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), maksumusega 19 000 eurot;
Põllu tn 22a (pindala 106 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 400 eurot;
Põllu tn 24a (pindala 134 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), maksumusega 500 eurot.

Kinnisasjade eest tasutakse kokku 192 900 eurot.

Võru linn soovib piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmis osalemisega Võrusoo tööstusalal taristu I etapi väljaarendamise projekti toel arendada piirkonna taristut, suurendades sellega majandusaktiivsust Võru linnas ja ala atraktiivsust investorite seas.

Määruse "Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste määramine" muutmine

Muudeti heakorraeeskirja kehtestamise ja koormiste määramise määrust. Muudatusega loodi võimalus korraldada kõnniteede hooldamist tsentraliseeritud korras. Samuti pikendati kinnistuomanikule tema puhastataval kõnnitee osal tööde teostamise aega hommikul kella 8.00-ni (varasemalt kell 7), pühapäeva hommikul kella 9.00-ni (varasemalt kell 8).

Võru linnavalitsus on välja kuulutanud hanke, millega võetakse kinnistuomanikelt avalikult kasutatavate kõnniteede talvine hoolduskohustus.  

LOE VEEL

LOE VEEL