Menu

Võru Linnavalitsuse istung 17. novembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku ja tänava sulgemine

Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jõulupuu tulede süütamine" korraldamiseks ning väljaku ja tänava sulgemiseks 28. novembril 2021 kella 14–18 (ürituse algus kell 16) linna keskväljakul.

Arengukavade kinnitamine

Kinnitati Võru Lasteaia Sõleke arengukava 2022-2024 ja Võru Lasteaia Päkapikk arengukava 2022-2024.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Renoveerimistööd Võru Kreutzwaldi Koolis".

Võru  Kreutzwaldi Kooli 2. korpuse 0-korruse ruumidesse plaanitakse ehitada HEV-õpilastele mõeldud ja nende igapäevast õppeprotsessi toetav tegelusala.

Pikk tn 16 katastriüksuse jagamine

Nõustuti Pikk tn 16 katastriüksuse jagamisega kaheks, määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Pikk tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa;

Pikk tn 16b, sihtotstarve 100% elamumaa.

Üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmine

Antakse projekteerimistingimused Tulika tn 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatatakse Vilja tn 16c kinnistule korterelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Teenuste hindade kehtestamine

Kehtestati väljaspool Võru Linnavalitsuse ametiruume ametniku poolt abielu piduliku sõlmimise kinnitamise teenuse hinnaks perioodil 1. jaanuar 2022 kuni 31. detsember 2022:
Jüri tn 12, Võru linn 75 eurot;
Võru linnas (v.a Jüri tn 12) 150 eurot;
Võru maakonnas 250 eurot;
väljaspool Võru maakonda 400 eurot.
Teenuste hinnad võrreldes 2021. aastaga ei muutunud.

LOE VEEL

LOE VEEL