Menu

Võru Linnavolikogu istung 24. novembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru FOTO: Aigar Nagel

Võru Linnavolikogu fraktsioonide registreerimine

Registreeriti Võru Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, Võru Linnavolikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon ning Võru Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.

Linnapea valimine ning linnavalitsuse kinnitamine

Võru linnavolikogu istungil astus ametisse uus linnavalitsus. Linnapeaks valiti tagasi senine linnapea Anti Allas (SDE).

Linnapea kohale esitati kandidaadiks Anti Allas, kelle poolt hääletas 13 linnavolikogu liiget ning Rain Epler (EKRE), kes sai 6 poolthäält. Volikogu istungilt puudus kaks saadikut.
Uus linnavalitsus jätkab tööd neljaliikmelisena: linnapea, kaks abilinnapead ja uuendusena üks linnavalituse liige. Abilinnapeana jätkab Sixten Sild (SDE), teise abilinnapeana alustab tööd Raul Tohv (KE) ning linnavalitsuse liikmeks sai Kersti Kõosaar (RE).

Muudatused volikogu koosseisus

Seoses Anti Allase ja Sixten Silla tööle asumisega Võru linnavalitsuses, alustasid volikogus asendusliikmetena tööd Kasper Keps ja Veevi Hõrak.

Hüvitise maksmine

Volikogu otsustas seoses volituste tähtajalise lõppemisega maksta kolme kuu ametipalga ulatuses hüvitust Ülo Tulikule ning Toomas Sarapuule.

Võru Linnavalitsuse liikmetele preemia määramine

Volikogu otsustas maksta perioodi 2017–2021 linnavalitsuse koosseisus olnud Anti Allasele, Toomas Sarapuule ja Sixten Sillale preemiat ühe kuu ametipalga ulatuses.

Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Moodustati Võru linnavolikogu alatised komisjonid, valiti esimehed ja aseesimehed.
Hariduskomisjon: esimees Merit Kund, aseesimees Kertu Luisk;
Keskkonnakomisjon: esimees Halliki Karba, aseesimees Rain Epler;
Korrakaitsekomisjon: esimees Marko Tiisler, aseesimees Anti Haugas;
Kultuurikomisjon: esimees Merle Koik, aseesimees Kasper Keps;
Majanduskomisjon: esimees Andres Visnapuu, aseesimees Jüri Kaver;
Rahanduskomisjon: esimees Argo Mõttus, aseesimees Ain Pent;
Revisjonikomisjon: esimees Rain Epler, aseesimees Kasper Keps;
Sotsiaalkomisjon: esimees Maire Eiche, aseesimees Kertu Luisk;
Seenioride komisjon: esimees Veevi Hõrak, aseesimees Maire Eiche;
Noorte komisjon: esimees Emil Aništšenko, aseesimees Tarmo Piirmann.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks valiti: Marko Tiisler, Toomas Sarapuu, Tarmo Piirmann.

LOE VEEL

LOE VEEL