Menu

Võru Linnavalitsuse istung 12. jaanuaril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru 03.01.2021 Foto Aigar Nagel

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Anti nõusolek Sanitex OÜ-le hooajalise müügikoha (kohvi väliautomaat) paigaldamiseks Võru linna keskväljakule ajavahemikul 13. jaanuar kuni 31. märts 2022.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Põllu tänav T1 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Enampakkumiste korraldamine eeskostetavate vara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Laane tn 4-56 võõrandamiseks, alghinnaga 15 000 eurot.

Korraldatakse kirjalik enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Lille tn 13-35 võõrandamiseks, alghinnaga 24 000 eurot.

Projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Koreli tn 83 kinnistule kaubandushoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

LOE VEEL

LOE VEEL