Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 29. juunil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Riigihanke kehtetuks tunnistamine ja uue korraldamine

Tunnistati kehtetuks asbestjäätmete kogumise ja käitlemise riigihanke hankemenetlus ning korraldatakse uus riigihange "Asbestjäätmete kogumine ja käitlemine".

Üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmine

Anti projekteerimistingimused Tiigi tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Viki tn 4.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba õppehoone ümberehitamisele asukohaga Kooli tn 7.

Ligipääsetavuse komisjoni moodustamine

Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine "Ligipääsetavuse komisjon". Komisjoni kuuluvad abilinnapea Sixten Sild, haldusjuht Jüri Moppel, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson, ehitusnõunik Kalmer Vislapuu, sotsiaalteenuste spetsialist Marleen Maask ja avaliku teabe spetsialist Annika Soikka.

Komisjoni ülesanneteks on ligipääsetavuse parandamiseks ettepanekute tegemine ja probleemküsimustele lahenduste otsimine ning ligipääsetavuse alase teadlikkuse ja pädevuse tõstmine.

LOE VEEL

LOE VEEL