Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. juulil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Riigihangete korraldamine

Korraldatakse riigihange "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus".

Riigihange on jagatud kolmeks osaks. Osa 1 hõlmab kesklinna piirkonna tänavate kõnniteid Vanajõest kuni Tartu tänavani; Osa 2 hõlmab kesklinna piirkonna tänavate kõnniteid Tartu tänavast kuni Paju tänavani; Osa 3 hõlmab ülejäänuid hoolduslepinguga katmata kõnniteid.

Teenuse osutamise tähtajaks on planeeritud 1. november 2022 kuni 30. aprill 2023.

Korraldatakse riigihange "Asbestjäätmete käitlemine".

Sisuks on Võru linna keskkonnajaamas ca 200 t asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumiskonteineri paigutamine ja kogutud jäätmete vedu ja käitlemine lõppladestuskohta.

Võrumaa Keskraamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine

Kinnitati Võrumaa Keskraamatukogu lahtiolekuajad alates 1. septembrist 2022 järgmiselt:

Perioodil 1. jaanuar kuni 31. mai ning 1. september kuni 31. detsember on raamatukogu avatud esmaspäevast reedeni kella 10.00–18.00 ja laupäeval kella 10.00–16.00.

Perioodil 1. juuni kuni 31. august on raamatukogu avatud esmaspäevast reedeni kella 10.00–18.00.

Iga kuu viimasel reedel on sisetööpäev ja raamatukogu on külastajatele suletud.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Võrkpalliväljakute rekonstrueerimine" tunnistati edukaks GartnerGrupp OÜ pakkumus maksumusega 389 888,88 eurot. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping vähendatud mahus ehk summas 331 584,22 eurot.

Hankemahtu vähendati olemasoleva abihoone rekonstrueerimine ja välitrenažööride ala ehituse osas.

Võru linna sauna operaatorlepingu ja äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendatakse Võru Linnavalitsuse ja osaühing Rcenter Invest vahel 2019. aastal sõlmitud Võru linna sauna operaatorlepingut ning äriruumi üürilepingut tähtajaga kuni 30. september 2022.

LOE VEEL