Menu

Võru linnavalitsuse istung 31. augustil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Laste arvu kinnitamine koolieelsete lasteasutuste rühmades

Kinnitati laste arvud rühmades Võru Lasteaias Okasroosike, Võru Lasteaias Päkapikk, Võru Lasteaias Punamütsike, Võru Laseaias Sõleke ning lubati linna koolieelsetel lasteasutustel suurendada laste arvu sõimerühmades kuni kahe lapse võrra, aiarühmades kuni nelja lapse võrra ja liitrühmades kuni kahe lapse võrra.

Riigihangete korraldamine

Otsustati korraldada riigihange "Võrumaa Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine" ja riigihange "Võrumaa Keskraamatukogu hoone sisustamine", kohaldades hangete läbiviimiseks avatud hankemenetlust. Hangitavate ehitustööde käigus teostatakse terviklikult Jüri tn 54 hoone energiatõhususe tööd, raamatukogu osas hoonesisesed rekonstrueerimistööd ja siseviimistlus ning sisustatakse raamatukogu ruumid.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati ehitusluba hotellihoone ümberehitamiseks asukohaga Männiku tn 43a ja ehitusluba korterelamu püstitamiseks asukohaga Tartu tn 57.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine
Algatati Kose tee 4 kinnistule abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.