Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 10. mail 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Tänavune Bolti elektritõukerataste hooaeg algas Võrus 30. märtsil ning lõppes 18. novembril, mil sadas maha lumevaip. Foto: AIGAR NAGEL

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Suppy OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 11. mai 2023 kuni 31. september 2023 aerusurfi laua (SUP laua) rendipunktina kasutamiseks.

Trommel Investments OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula tn 4 kinnistule ajavahemikul 20. mai 2023 kuni 19. september 2023 "Roosisaare jetirent" rendipunktina kasutamiseks.

Korralduse "Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine" muutmine

Muudeti 15. märtsi korraldusega Bolt Operations OÜ-le hooajalise müügikoha paigaldamiseks antud luba. Linna heakorrastustööde takistusteta toimimiseks peab ettevõte tagama elektritõukerataste igapäevase kokkukogumise. Parkimist piiratakse tänavatel, mis on liialt kitsad või aladel, kus tõukerataste parkimine pole optimaalne.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Võlsi tee 16 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba:

Tollihoone lammutamiseks asukohaga Jaama tn 14.

Kauplus-laohoone ümberehitamiseks asukohaga Lepa tn 2.

Õppetasu kehtestamine huvikoolides
Kehtestati Võru Muusikakooli, Võru Kunstikooli ja Võru Spordikooli õppetasud alates 1. septembrist 2023.

LOE VEEL

LOE VEEL