Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 31. mail 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Veepeal näeme OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 1. juuni 2023 kuni 31. oktoober 2023 veesõidukite (vesijalgrataste, kanuude, rannakatamaraani ja purjeka) rendipunktina kasutamiseks.

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Veepeal näeme OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 1. juuni 2023 kuni 31. oktoober 2023 veesõidukite (vesijalgrataste, kanuude, rannakatamaraani ja purjeka) rendipunktina kasutamiseks.

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jaanipidu" korraldamiseks ning ala sulgemiseks 23.06 kella 12-st (peo algus kell 18.30) kuni 24.06.2023 kella 03-ni (peo lõpp kell 02) Võrus Tamula rannas.

Korralduse "Klassikomplektide arvu määramine" muutmine

Muudeti Võru Linnavalitsuse 22. märtsi 2023 korraldust "Klassikomplektide arvu määramine". Muudatuse kohaselt avatakse Võru Kesklinna Koolis täiendav esimene klass.  
2023/2024. õppeaastal on 1. klasside klassikomplektide arvud Võru Kreutzwaldi Koolis kolm ja üks eriklass tõhustatud toe õpilastele ning Võru Kesklinna Koolis kaks klassi.

Ürituse kooskõlastamine

Kooskõlastati Aivo Proskini korraldatav avalik üritus "Vanakraami täika ja näitus" 17. ja 18. juunil 2023 kella 6.00–18.00 Võru linnas Kose tee 9/9a kinnistul.  

Projektis osalemine

Esitatakse projektitaotlus Rahandusministeeriumi poolt kohaliku omavalitsuse üksustele suunatud Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamise toetusmeetme lisa taotlusvooru.

Projekti elluviimise tähtaeg on kuni 20. detsember 2024. Toetuse summa on kuni  49 120 eurot. Omaosaluse kohustus projektis puudub.

Sundvalduse seadmine

Seatakse sundvaldus Jüri tn 71, Jüri tn 73, Jüri tn 77, Jüri tn 79, Jüri tn 80, Koreli tn 28a, Lembitu tn 4, Lembitu tn 5, Lembitu tn 6, Lille tn 13, Lille tn 15, Loo tn 5, Luha tn 10, Luha tn 13, Luha tn 25, Luha tn 27 ja Luha tn 29 katastriüksustele Danpower Eesti AS-i kasuks kaugküttetorustiku talumiseks.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Lauluväljaku tn 9 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba liha-piima kontrollpunkti hoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Niidu tn 1.

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest antakse Kaitseliidule toetus summas 400 eurot kriisiõppuse Võrukael 2023 Kaitseliidu Võrumaa maleva transpordikulude katmiseks.

LOE VEEL