Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 28. juunil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Tiidu OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha toidutreileri paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 29. juuni 2023 kuni 24. september 2023.
Pakkuma hakatakse jäätist, jääjooke, sõõrikuid, kohvi ja mittealkohoolseid karastusjooke.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Jaama tn 25 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed: Jaama tn 25, sihtotstarve 100% elamumaa; Raba tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Kivi tn 26 kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kuuri laiendamiseks asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 2.

Väljastatakse ehitusluba elamu laiendamiseks asukohaga Männiku tn 17.

Aktsiaselts Võru Vesi korraldatud riigihanke tulemuse kinnitamine

Kinnitati riigihanke tulemus ja sõlmitakse riigihankel "Võru linnas Pikk tn kanalisatsioonitorustiku ja teekatte rekonstrueerimise ehitustööd omanikujärelevalve teenus" edukaks osutunud pakkujaga OÜ Korbovek hankeleping maksumusega 4000 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL